King0011

 

เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน  2559

เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย
มีจำหน่าย
(กิโลกรัม)
ราคากิโลกรัมละ
(บาท)
ราคา/กระสอบ
บรรจุ 25 กิโลกรัม
    ข้าว กข29
(ชั้นพันธุ์ ขยาย)
ไม่มีจำหน่าย
16.00
400
    ข้าว กข29
(ชั้นพันธุ์ จำหน่าย)
ไม่มีจำหน่าย
15.00
375
    ข้าว กข41
(ชั้นพันธุ์ ขยาย)
ไม่มีจำหน่าย
16.00
400
 *  ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว 5,000 บาทขึ้นไป รับส่วนลด 5 %
*** ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 5571 0014 - 15 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  การป้องกันกำจัด  อ่านต่อ  แผ่นพับ 1  2  3  4  5

 

 

 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

อธิบดีกรมการข้าวนำข้าราชเข้าร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรละสหกรณ์ ครบรอบ ๑๒๔ ปี

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี

อ่านต่อ

กรมการข้าวเยือนฟิลิปปินส์หารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาข้าว

อ่านต่อ