King0011

 

 

เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม  2560

เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย
มีจำหน่าย
(กิโลกรัม)
ราคากิโลกรัมละ
(บาท)
ราคา/กระสอบ
บรรจุ 25 กิโลกรัม
    ข้าว กข29
(ชั้นพันธุ์ ขยาย)
ไม่มีจำหน่าย
16
400
    ข้าว กข29
(ชั้นพันธุ์ จำหน่าย)
ไม่มีจำหน่าย
15
375
    ข้าว กข41
(ชั้นพันธุ์ ขยาย)
ไม่มีจำหน่าย
16
400
 *  ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว 5,000 บาทขึ้นไป รับส่วนลด 5 %
*** ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 5571 0014 - 15 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดของแมลงบั่ว  การป้องกันกำจัด   1  2  3 

 

 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

  22-23 มี.ค.60 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรร่วมฝึกอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาผู้ประกอบธุรกิจเมล็ดพันธ์ข้าวตามพรบ.พันธุ์พืช

อ่านต่อ

23-24 มี.ค. 2560 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร  ร่วมฟังแนวทางการดำเนินงานตามกฎหมาด้านการเกษตร

อ่านต่อ

22-24 มี.ค. 2560 เจ้าหน้าที่ศมข.กำแพงเพชรเข้าร่วมสัมมนาด้านการบริหารการเงินการคลัง

อ่านต่อ