เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

ข้อมูล ณ วันที่  17 มกราคม 2562

เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย
มีจำหน่าย
(กิโลกรัม)
ราคากิโลกรัมละ
(บาท)
ราคา/กระสอบ
บรรจุ 25 กิโลกรัม
    ข้าว กข29
(ชั้นพันธุ์ขยาย/แล้ง/61)
มีจำหน่าย
136,050
16 400
    ข้าว กข49
(ชั้นพันธุ์ขยาย/ฝน/61)
มีจำหน่าย
72,550
16 400
    ข้าว กข49
(ชั้นพันธุ์จำหน่าย/ฝน/61)

มีจำหน่าย
181,375

15
375
   ข้าว กข29
(ชั้นพันธุ์ขยาย/ฝน/61)
มีจำหน่าย
230,000
16 400
  ข้าว กข29
(ชั้นพันธุ์จำหน่าย/ฝน/61)
มีจำหน่าย
352,700
15 375

  ข้าว พิษณุโลก80
(ชั้นพันธุ์ขยาย/ฝน/61)

มีจำหน่าย
143,000
 21 525
  ข้าว กข29
(ชั้นพันธุ์จำหน่าย/ฝน/61)
มีจำหน่าย
234,000
15 375
  ข้าว กข29
(ชั้นพันธุ์ขยาย/ฝน/61)
มีจำหน่าย
133,500
16 400
 รวมที่มีจำหน่ายทั้งหมด 1,483,175 กิโลกรัม  
โปรดติดต่อสอบถาม ที่เบอร์ 055-710014-15 ในวันและเวลาราชการ
kokor29kokor49PL80 155 80
 
  *  ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว 5,000 บาทขึ้นไป รับส่วนลด 5 %
*** ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 5571 0014 - 15 
รายชื่อตัวแทนจำหน่ายพันธ์พืช ของกรมการข้าว ประจำปี 2561-2563 คลิ๊กที่นี่
รายชื่อตัวแทนจำหน่ายพันธ์พืช ของกรมการข้าว ประจำปี 2560-2562 คลิ๊กที่นี่
รายชื่อตัวแทนจำหน่ายพันธ์พืช ของกรมการข้าว ประจำปี 2559-2560 คลิ๊กที่นี่
รายชื่อตัวแทนจำหน่ายพันธ์พืช ของกรมการข้าว ประจำปี
2558-2560 คลิ๊กที่นี่

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

วันที่​ 14​ มกราคม​ 2562 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร โดย​​นายธงชัย ประยงค์หอม ได้รับมอบหมายเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร CoO

อ่านต่อ

วันที่​ 14​ มกราคม​ 2562 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร​ โดย​น.ส.กมลวรรณ​ ตีเมือง​สอง​ นักวิชาการ​เกษตร​ปฏิบัติ​การ​ และเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ด​พันธุ์​ เตรียมสถานที่เพื่อประกวดกลุ่ม​ผู้ผลิต​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​ดีเด่นระดับประเทศ​ ประจำปี​ 2562​

อ่านต่อ

วันที่ 14 มกราคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร นำโดย นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมให้กำลังใจกลุ่มศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน บ้านไร่สุขขุม ในการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ

อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมการข้าวหน่วยงานในส่วนกลางและภูมิภาค โดยประชุมทางไกล บนระบบ GIN Conference

อ่านต่อ

วันที่ 13 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เตรียมความพร้อมก่อนการประกวดคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 10 - 12 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้ออกดำเนินการตรวจประเมินข้าว GAP ระบบควบคุมภายใน ICS กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

วันที่ 11 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามและประสานงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวและรายงานสภาพเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 

อ่านต่อ

วันที่ 7 - 10 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงาน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 8.00 - 16.00 น. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางพรรณี พวงมาลี ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน KTB Corporate Online สำหรับส่วนราชการส่วนภูมิภาค

อ่านต่อ

วันที่ 8 - 9 มกราคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร   โดยนายสาด ทุกทิวา เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ได้จัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชนและเครือข่ายภายใต้ผลผลิตการผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ปี 2562 

อ่านต่อ

วันที่ 8 มกราคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าตรวจรับรองระบบการผลิตข้าว   GAP และระบบควบคุมภายใน (ICS) โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 7 มกราคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้างกำแพงเพชรและ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมการข้าวหน่วยงานในส่วนกลางและภูมิภาค โดยประชุมทางไกล บนระบบ GIN Conference

อ่านต่อ

วันที่ 6 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าตรวจรับรองระบบการผลิตข้าว   GAP และระบบควบคุมภายใน (ICS) โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ในพื้นที่จังหวัดแพร่

อ่านต่อ

วันที่ 5 มกราคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร   เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯได้เข้าตรวจรับรองระบบการผลิตข้าว   GAP   โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ในพื้นที่จังหวัดแพร่ 

อ่านต่อ

วันที่​ 3​ มกราคม​ 2562 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร​ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯได้ออกติดตาม​การปลูกข้าวเพื่อจัดทำแปลงผลิตเมล็ด​พันธุ์​ข้าว​ ฤดูแล้ง​ ปี​ 2562​

อ่านต่อ

วันที่ 3 มกราคม 2562 วันที่ 3 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้เข้าตรวจสอบความเรียบร้อยและเฝ้าระวังทรัพย์สินทางราชการภายในศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร

อ่านต่อ

วันที่ 2 มกราคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้ดำเนินงานการติดตามปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร

อ่านต่อ

วันที่ 2 มกราคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยคณะข้าราชการ พนักงาน พร้อมด้วยลูกจ้าง เข้าพบเพื่ออวยพรปีใหม่ แด่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้เข้าตรวจเยี่ยมการทำงานเจ้าหน้าที่ผู้รักษาเวรยามในการดูแลทรัพย์สินของทางราชการ ภายในศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร

อ่านต่อ

วันที่ 26 - 28 ธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน พร้อมด้วยผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้สังเคราะห์พื้นและประชุมวางแผนคัดเลือกเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

อ่านต่อ

วันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และคณะฯ ร่วมออกบริการชาวนาในโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

อ่านต่อ

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางพรพรรณ บุสสกร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะฯ เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ 

อ่านต่อ

วันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางพรพรรณ บุสสกร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะฯ จัดพิธีกินข้าวใหม่ของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง

อ่านต่อ

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมการข้าวหน่วยงานในส่วนกลางและภูมิภาค โดยประชุมทางไกล ผ่านระบบ GIN Conference

อ่านต่อ

วันที่ 23 ธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมเป็น Chief of the day ของเขตภาคเหนือ (กองอำนวยการ) ในงาน Thai rice festival 2018

อ่านต่อ

วันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายเรวัตร อินทรา ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลชำนาญงาน และนายวิริยะ หริตวร ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เข้าร่วมอบรมการใช้เครื่องจักรปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

อ่านต่อ

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ติดตามกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมล็ดพันธุ์ข้าวก้าวหน้า

อ่านต่อ

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมเวทีข้าวไทย 2561 เรื่องการปฏิรูปข้าวและชาวนาไทย

อ่านต่อ

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมงานทำบุญตักบาตร และร่วมเปิดงาน Thai Rice Festival 2018

อ่านต่อ

วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าติดตามเตรียมความพร้อมเกษตรกรก่อนเข้าสู่การตรวจรับรองข้าวอินทรีย์

อ่านต่อ

วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวศิริพร วังยาว นักเกษตร และนายวิวัฒน์ แก้วมราช ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ประชุมวางแผน คัดเลือกเกษตรกร 50 ราย ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน

อ่านต่อ

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ติดตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และร่วมออกให้บริการชาวนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้คำปรึกษา ติดตามโรคและแมลงศัตรูข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าคา ณ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 11 - 14 ธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง เข้าร่วมสัมมนาประจำปีสรุปผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวปาริชาติ ภู่สอน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ร่วมอบรมโครงการให้ความรู้ด้านกองทุนเงินทดแทนกับนายจ้าง ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ

อ่านต่อ

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ (CoO ) จังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 งบประมาณปี 2563

อ่านต่อ

วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน และนายสมนึก กระจ่างพายัพ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านมะโอะโคะ

อ่านต่อ

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาววรรณิภา เชาวน์วิเชียร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการ/กิจกรรมของโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ศูนย์ (ศพก.) อ.บ้านตาก จ.ตาก

อ่านต่อ

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และ ข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมกันจัดทำโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 และ ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณภายในศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร (Big cleaning day)

อ่านต่อ

วันที่ 5 ธันวาคม 2561​ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย ผู้อำนวยการศูนย์เมเมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมเปิดงานวันดินโลก 5 ธันวาคม

อ่านต่อ

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินธราธิราช บรมนาถบพิตร

อ่านต่อ

วันที่ 4 ธันวาคม 2561​ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง นายภควัต ปิ่นคำ นายภานุวัตณ์   ทวีศักดิ์ นางสาววรรณนิภา เชาวน์เชียร   ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการวันดินโลก 5 ธันวาคม

อ่านต่อ

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางพรรณี พวงมาลี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมชี้แจงเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตาม พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

อ่านต่อ

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมการใช้งานเว็บไซต์สำหรับผู้ใช้งานทั่วไปและนักวิจัย

อ่านต่อ

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ปีงบประมาณ 2563

อ่านต่อ

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ (CoO) และได้ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการรับสมัครเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ในเขตจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก

อ่านต่อ

วันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวจันทร์ทิมา แตงไทย ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเพื่อความสมบูรณ์ในการตรวจรับรอง GAP

อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร นายวันชัย ธงชัย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

อ่านต่อ

วันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมคณะทำงานดำเนินการงานจัดตลาดนัดข้าวเปลือกปีการผลิต 2561/62 จังหวัดตาก ณ สหกรณ์การเกษตรแม่ระมาด จำกัด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

อ่านต่อ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยกลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ได้ดำเนินการรมยาเพื่อป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูในโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน และนายสมนึก กระจ่างพายัพ   ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่ตามพระราชดำริฯ บ้านป่าคา ครั้งที่ 2/2562

อ่านต่อ

วันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาววรรณิภา เชาวน์วิเชียร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามและให้คำแนะนำเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

อ่านต่อ

วันที่ ​28​ พฤศจิกายน​2561 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร โดย​นาง​สาว​ศิริพร​ วัง​ยาว​ นัก​เกษตร​ ติดตาม​การเก็บเกี่ยวข้าว​ กข29​ ฤดู​ฝน​ ปี​2561​ ของ​เกษตรกร​ผู้​ผลิต​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​บ้านไร่​สุข​ขุม​ ต.ห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนาย ธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมมอบนโยบายและการติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ปี2562 ในการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17 นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ณ ห้องประชุมสำนักเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก

อ่านต่อ

วันที่ ​27 พฤศจิกายน ​2561 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าวกำแพงเพชร โดยนางพรพรรณ บุสสกร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวนลิษรา อุตมูล ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

อ่านต่อ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายเชิงชน มุ่งสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายสาด ทุกทิวา เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ร่วมตรวจติดตามแปลงขยายพันธุ์ข้าว พิษณุโลก 80 ฤดูฝน/2561     ณ ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร ต.หนองไม้กอง อ.ไทรงาม ต.ประชาสุขสันต์   อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเกษตร ร่วมประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 เพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางการดำเนินงานในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการและเพื่อสอดคล้องกับงบประมาณในการดำเนินงานต่อไป ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดกิจกรรมและจัดนิทรรศการวันดินโลกจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดสถาบันเกษตรกร และเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ณ จ.พิษณุโลก จ.สุโขทัย จ.กำแพงเพชร จ.นครสวรรค์ และ จ.ชัยนาท

อ่านต่อ

วันที่ 19 – 23 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านต่อ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย​นายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามเอกสารเกษตรกรโครงการนาแปลงใหญ่​ และทำแบบสำรวจลดต้นทุนการผลิตของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรรวมถึงจัดเตรียมความพร้อมระบบควบคุมภายใน ณ กลุ่มวิสาหกิจแปลงใหญ่บ้านคลองเจริญ​ ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย​นางสาวณปภัช จิระนันทิกูล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ​ และ นายภควัต​ ปิ่นคำ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ชี้แจงกลุ่มเกษตรกรโครงการนาแปลงใหญ่​

อ่านต่อ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย​ นางสาวณปภัช จิระนันทิกูล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ​ และ นายภควัต​ ปิ่นคำ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามเอกสารเกษตรกรโครงการนาแปลงใหญ่​

อ่านต่อ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายอำนาจ เขียวยิ่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรและ นายภาณุวัฒน์ ทวีศักดิ์ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามต้นทุนการผลิตของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรและแจ้งแนวทางการดำเนินงานของโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ณ ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ ​21 พฤศจิกายน ​2561 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร โดยเจ้าหน้าที่​ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร​ รับการประกวดจากคณะกรรมการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นเขตภาคเหนือตอนล่าง สาขากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ประจำปี​2562​ ณ​ กลุ่ม​ผู้ผลิต​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​บ้าน​ทุ่ง​รวง​ทอง​ ตำบลเขาคีริส​ อำเภอ​พราน​กระต่าย​ จังหวัด​กำแพงเพชร​

อ่านต่อ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง ประธานตรวจการจ้าง พร้อมด้วยกรรมการตรวจการจ้าง ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว นายวัฒนชัย สุภา , ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร นายวันชัย ธงชัย , นายทวีศักดิ์ บุญคุ้ม กรมวิชาการเกษตร , นายไพศิลป์ ม่วงวิโรจน์ ,นายมงคล จันทร์ประทัด กองเมล็ดพันธุ์ข้าว , เจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารกลาง , ผู้ควบคุมงาน...

อ่านต่อ

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมการเตรียมข้อมูลขับเคลื่อนเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิตอลตามนโยบายรัฐบาลไทย (เรื่องข้าว) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 1/2561

อ่านต่อ

วันที่​ 17​ - 19 พฤศจิกายน ​2561 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร​ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่​ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร​ จัดเตรี​ยมสถานที่ในการประกวดเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร​ดีเด่น​ สาขากลุ่มผู้ผลิตเมล็ด​พันธุ์​ข้าว​ ประจำปี​ 2562 ณ​ กลุ่มผู้ผลิต​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​บ้านทุ่งรวงทอง ต.เขาคีรีส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน และนายสมนึก กระจ่างพายัพผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรติดตามการเก็บเกี่ยวข้าว และจัดถ่ายเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 เรื่อง การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

อ่านต่อ

วันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวิริยะ หริตวร เข้าร่วมรับฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบ Rice GIS ซึ่งเป็นระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านข้าว (Geographic Information System)

อ่านต่อ

วันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายเชิงชน มุ่งสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามตรวจแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข29 ฤดูฝนปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวเกศิณี แก้วมาลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวกมลวรรณ ตีเมืองสอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย : เขียนอย่างไรให้มีคุณภาพ"

อ่านต่อ

วันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วย นางพรพรรณ บุสกร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายสาด ทุกทิวา เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน เข้าร่วมสัมมนา แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านต่อ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวชุติมา โพธิ์ศรี ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามต้นทุนการผลิตของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรและแจ้งแนวทางการดำเนินงานของโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ณ กลุ่มนาแปลงบ้านหนองแขม ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

อ่านต่อ

วันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายอำนาจ เขียวยิ่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ดำเนินงานการประชุมติดตามและให้คำแนะนำการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวการผลิตข้าวคุณภาพ

อ่านต่อ

วันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายรักชาติ อ่อนกล้า ช่างไม้ ช2 และนายตะวัน ถาวร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน

อ่านต่อ

วันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาววรรณิภา เชาวน์วิเชียร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามและให้คำแนะนำเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) ที่ ศูนย์ ศพก. อ.แม่สอด, อ.แม่ระมาด และอ.ท่าสองยาง จ.ตาก

อ่านต่อ

วันที่​ 13 พฤศจิกายน​ 2561 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร​ โดย​นางพรพรรณ บุสสกร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวนลิษรา อุตมูล ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามงานโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

อ่านต่อ

วันที่​ 12​ พฤศจิกายน​ 2561 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร​ โดย​นางสาว​ศิริพร​ วัง​ยาว​ นัก​เกษตร​ ร่วมประชุมการผลิต​และกระจายเมล็ด​พันธุ์​ข้าว​ของกรมการข้าว​

อ่านต่อ

  วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายอำนาจ เขียวยิ่ง นายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง นายพีรวิชกร เมธประสพสันต์ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP กข43

อ่านต่อ

วันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาววรรณิภา เชาวน์วิเชียร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามและให้คำแนะนำเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

อ่านต่อ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายภาณุวัฒน์ ทวีศักดิ์ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามต้นทุนการผลิตของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรและแจ้งแนวทางการดำเนินงานของโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (COO) จังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวิริยะ หริตวร ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เข้าร่วมงานนิทรรศการงานสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม

อ่านต่อ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก

อ่านต่อ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวชุติมา โพธิ์ศรี ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามต้นทุนการผลิตของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร

อ่านต่อ

วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวกมลวรรณ ตีเมืองสอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวศิริพร วังยาว นักเกษตร และนางสาวนลิษรา อุตมูล ติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางพรพรรณ บุสสกร หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ประชุมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 5 กลุ่ม เพื่อวางแผนและจัดสรรพื้นที่ปลูกข้าว ฤดูแล้ง ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน นายวิวัฒน์ แก้วมราช ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร และนายสมนึก กระจ่างพายัพ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กองประสานโครงการพระราชดำริ ได้ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาที่สูงแบบโครงการหลวง

อ่านต่อ