King0011

 A4

 bigfarm

 

เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม  2560

เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย
มีจำหน่าย
(กิโลกรัม)
ราคากิโลกรัมละ
(บาท)
ราคา/กระสอบ
บรรจุ 25 กิโลกรัม
    ข้าว กข29
(ชั้นพันธุ์ ขยาย)
ไม่มีจำหน่าย
16
400
    ข้าว กข29
(ชั้นพันธุ์ จำหน่าย)
หมด
15
375
    ข้าว กข49
(ชั้นพันธุ์ ขยาย)

หมด

16
400
 *  ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว 5,000 บาทขึ้นไป รับส่วนลด 5 %
*** ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 5571 0014 - 15 

  

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดของแมลงบั่ว  การป้องกันกำจัด   1  2  3 

เปิดเผยราคากลางคุรุภัณฑ์การเกษตร 3 รายการ  ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2560 รายละเอียด ใหม่ล่าสุด 

 

****ข้าวพันธุ์ใหม่ที่กรมการข้าวรับรอง ****  

กข69 (ช้าวทับทิมชุมแพ)

กข71

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

  22-23 มี.ค.60 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรร่วมฝึกอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาผู้ประกอบธุรกิจเมล็ดพันธ์ข้าวตามพรบ.พันธุ์พืช

อ่านต่อ

23-24 มี.ค. 2560 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร  ร่วมฟังแนวทางการดำเนินงานตามกฎหมายด้านการเกษตร

อ่านต่อ

18  เม.ย. 2560 ข้าราชการและลูกจ้าง ศมข.กำแพงเพชรเข้าร่วมรับเสด็จฯ

อ่านต่อ

กิจกรรมของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

 

2 05 2560 วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการฯจ.ตาก  อ่านต่อ...

00071วันที่ 31-มีนาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินการของโครงการฯบ้านป่าคา อ่านต่อ...

00007 วันที่ 31 มีนาคม 2560 รองอธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ดูการปรับพื้นที่ถมดินก่อสร้าง ศมข.พิจิตร อ่านต่อ...

00067 วันที่ 30 มีนาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ประชุมเกษตรกรเตรียมการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืนฤดูแล้ง 2560 อ่านต่อ...

00011 วันที่ 30 มีนาคม2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดประชุมสมาชิกชมรมผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว อ่านต่อ...

00019 วันที่ 29 มีนาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรดำเนินการชี้หลักเขต พื้นที่ดำเนินการก่อสร้างถมที่ดิน ศมข.พิจิตร อ่านต่อ...

00064 วันที่ 28 มีนาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร  จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม โครงการNiche Market  อ่านต่อ...

00053 วันที่ 28 มีนาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้วิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  อ่านต่อ...

00030 วันที่ 22-23 มี.ค. 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามโครงการวิจัยภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง อ่านต่อ...

00027 วันที่ 21-23 มี.ค. 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรออกตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และจับพิกัดแปลง อ่านต่อ...