เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2561

เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย
มีจำหน่าย
(กิโลกรัม)
ราคากิโลกรัมละ
(บาท)
ราคา/กระสอบ
บรรจุ 25 กิโลกรัม
    ข้าว กข29
(ชั้นพันธุ์จำหน่าย/แล้ง/61)
มีจำหน่าย
15 375
    ข้าว กข49
(ชั้นพันธุ์จำหน่าย/แล้ง/61)
กรุณาโทรสอบถาม
ที่เบอร์ 055710014
ในวันและเวลาราชการ
15
375
    ข้าว กข29
(ชั้นพันธุ์ขยาย/แล้ง/61)
ยังไม่มีจำหน่าย 16 400
    ข้าว กข49
(ชั้นพันธุ์ขยาย/แล้ง/61)
ยังไม่มีจำหน่าย
16
400
       
kokor29kokor49
 
  *  ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว 5,000 บาทขึ้นไป รับส่วนลด 5 %
*** ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 5571 0014 - 15 
รายชื่อตัวแทนจำหน่ายพันธ์พืช ของกรมการข้าว ประจำปี 2560-2562 คลิ๊กที่นี่
รายชื่อตัวแทนจำหน่ายพันธ์พืช ของกรมการข้าว ประจำปี 2559-2560 คลิ๊กที่นี่
รายชื่อตัวแทนจำหน่ายพันธ์พืช ของกรมการข้าว ประจำปี
2558-2560 คลิ๊กที่นี่

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

วันที่​18 พฤษภาคม​2561ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชรโดย​นาย​ธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ​, นาย​บุญญาลักษณ์ รักพ่วง​ และ​นางสาว​จันทรทิมา แตงไทย ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมในการตรวจเยี่ยม ของ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่านต่อ

วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวนลิษรา อุตมูล และนายประวิทย์ แสนใจ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามงานโครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

วันที่​18 พฤษภาคม​2561 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร โดย​นาย​นพรัตน์​ รักษ์​ชน​ นัก​เกษตร, นาย​ว​ร​วุฒิ​ ดี​พูล​ และ​นางสาว​ศิริพร​ วัง​ยาว​ ผู้​ช่วย​นักวิชาการ​เกษตร​ ประชุมเกษตรกรกลุ่ม​ผู้​ผลิต​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​บ้านไร่สุขขุม​ สรุปการจัดทำแปลงผลิต​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​ ฤดูแล้ง​ ปี​2561

อ่านต่อ

วันที่​18​ พฤษภาคม​2561 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร โดยน.ส.ปาริชาติ ภู่สอน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ร่วมอบรมโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานสำนักงานอัจฉริยะ

อ่านต่อ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายเชิงชน มุ่งสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายวิวัฒน์ แก้วมราช ผู้ช่วยนักวิชาการ เข้าอบรมความรู้ประกันภัย(Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปี ประจำปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 15-18 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายอำนาจ เขียวยิ่ง นายพีรวิชกร เมธประสพสันต์ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ออกดำเนินงานการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวและติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

อ่านต่อ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวชุติมา โพธิ์ศรี นางสาวกนกวรรณ เกษี และนายตะวัน ถาวร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการการลดต้นทุนการผลิตข้าวในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่

อ่านต่อ

วันที่​17 พฤษภาคม​2561 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร โดย​นาย​ธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ​, นาย​บุญญาลักษณ์ รักพ่วง​ และ​นางสาว​จันทรทิมา แตงไทย ผู้​ช่วย​นักวิชาการ​เกษตร​ เข้าพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมการทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม Gap

อ่านต่อ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวชุติมา โพธิ์ศรี นางสาวกนกวรรญ เกษี และนายตะวัน ถาวร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการการผลิตข้าวครบวงจรในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field day )

อ่านต่อ

วันที่​ 16​ พฤษภาคม​2561 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร โดย​นาย​ธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ​, นาย​บุญญาลักษณ์ รักพ่วง​ และ​นางสาว​จันทรทิมา แตงไทย ผู้​ช่วย​นักวิชาการ​เกษตร​ เข้าพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมการทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม Gap

อ่านต่อ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายประวิทย์ ใจแสน และน.ส.นลิษรา อุตมูล ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ดำเนินการเก็บผลการทดลองในส่วนของการเจริญเติบโตของข้าว กข61

อ่านต่อ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายประวิทย์ ใจแสน และน.ส.นลิษรา อุตมูล ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ดำเนินการเก็บผลการทดลองในส่วนของการเจริญเติบโตของข้าว กข61

อ่านต่อ

วันที่​ 15​ พฤษภาคม​ 2561ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร โดย​นาย​นพรัตน์​ รักษ์​ชน​ นัก​เกษตร, นาย​ว​ร​วุฒิ​ ดี​พูล​ และ​นางสาว​ศิริพร​ วัง​ยาว​ ผู้​ช่วย​นักวิชาการ​เกษตร​ ประชุมเกษตรกรกลุ่ม​ผู้​ผลิต​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​บ้านหนองกรด​

อ่านต่อ

วันที่​15​ พฤษภาคม​2561 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร​ โดย​นางสาว​ศิริพร​ วัง​ยาว​ และ​นา​ยว​ร​วุฒิ​ ดี​พูล​    ผู้​ช​่​ว​ยนัก​วิชา​การเกษตร​ จัด​ประชุม​โครงการ​ศูนย์​เรียนรู้​การ​เพิ่มประ​สิทธิ​ภาพ​การผลิต​สินค้า​เกษตร

อ่านต่อ

วันที่ 8 - 11 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายประวิทย์ ใจแสน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดอบรมหลักสูตรระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม

อ่านต่อ

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวชุติมา โพธิ์ศรี และนายตะวัน ถาวร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการลดต้นทุนการผลิตข้าวในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field day )

อ่านต่อ

วันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายนพรัตน์ รักษ์ชน นักเกษตร นายวรวุฒิ ดีพลู ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร และนายสมนึก กระจ่าง พายัพ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการปรับนาขั้นบันใด 10 ราย 10 ไร่

อ่านต่อ

วันที่ 8-11 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายอำนาจ เขียวยิ่งนายพีรวิชกร เมธประสพสันต์ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ออกดำเนินงานการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวและติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายนพรัตน์ รักษ์ชน นักเกษตร, นางสาวศิริพร วังยาว และนายวรวุฒิ ดีพูล ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวชุติมา โพธิ์ศรี และนายตะวัน ถาวร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการลดต้นทุนการผลิตข้าวในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่

อ่านต่อ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการและนางสาวชุติมา โพธิ์ศรี ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการลดต้นทุนการผลิตข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการและนางสาวชุติมา โพธิ์ศรี ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวชุติมา โพธิ์ศรี ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมประชุมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดตาก

อ่านต่อ

วันที่​3​ พฤษภาคม​2561 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร​ โดย​นาย​นพรัตน์​ รักษ์​ชน​ นัก​เกษตร, นางสาว​ศิริพร​ วัง​ยาว​ และ​นา​ยว​ร​วุฒิ​ ดี​พูล​ ผู้​ช​่​ว​ยนัก​วิชา​การเกษตร​ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย​กระบวนการผลิตเมล็ด​พันธุ์​ดี​ มาตรฐาน ​GAP

อ่านต่อ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายเรวัตร อินทรา ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลชำนาญงาน และ นายวิริยะ หริตวร ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ได้เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าและร่วมพิจารณาแบบงานการก่อสร้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร

อ่านต่อ

วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Smart Officer รุ่นที่ 35

อ่านต่อ

วันที่​2​ พฤษภาคม​2561 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร​ โดย​นาย​กิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นายธงชัย ประยงค์หอมนักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง นายประวิทย์ ใจแสนและ นายพีรวิชากร เมธประสพสันต์​ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP

อ่านต่อ

วันที่​2​ พฤษภาคม​2561 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร​ โดย​นาย​นพรัตน์​ รักษ์​ชน​ นัก​เกษตร​, นาย​ว​ร​วุฒิ​ ดี​พูล​ และ​นางสาว​ศิริพร​ วัง​ยาว​ ผู้​ช่วย​นักวิชาการ​เกษตร​ ติดตามและเก็บบันทึก​ข้อมูล​สิ่งแวดล้อมการเจริญ​เติบโต​ของต้นข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง

อ่านต่อ

วันที่​27 เมษายน​2561โดยนายนพรัตน์​ รักษ์​ชน​ นัก​เกษตร​ และ นางสาว​ศิริพร​ วัง​ยาว​ ผู้​ช่วย​นักวิชาการ​เกษตร​ ติดตามแปลงเรียนรู้​โครงการพัฒนาเกษตรกร​ปราด​เปรื่อง​Smart​ Farmer

อ่านต่อ

วันที่ 26 -27 เมษายน 2561ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวรวุฒิ ดีพลู ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร และนายสมนึก กระจ่างพายัพ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรติดตามเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการปรับนาขั้นบันใด 10 ราย 10 ไร่

อ่านต่อ

วันที่ 26-27 เมษายน 2561. โดย นายธงชัย. ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายบุญยาลักษ์ รักพ่วง. นายอำนาจ. เขียวยิ่ง นายประวิทย์. ใจแสน นายตะวัน. ถาวร นายวิวัฒน์. แก้วมราช น.ส.ชุติมา. โพธิ์ศรี น.ส.จันทร์ทิมา แตงไทย. น.ส.นัทธิญา ตะวัน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วม ยกระดับมาตรฐานผลผลิต

อ่านต่อ

วันที่​ 26-27 เมษายน​ 2561 โดยนายนพรัตน์​ รักษ์​ชน​ นัก​เกษตร​, นาย​กิตติ​ภพ​ คำภิรปาวงค์​ พนักงานธุรการ​ ส3​, นางสาว​ศิริพร​ วัง​ยาว​ ผู้​ช่วย​นักวิชาการ​เกษตร​, นายสืบสกุล​ ตันเจริญ​ ผู้​ช่วยนักวิจัย​ สำรวจข้อมูลความต้องการตามเมนู​การพัฒนา​ทักษะ​อาชีพ​

อ่านต่อ

วันที่ 26 เมษายน 2561 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายวัชรพงษ์ วรรณวงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญงาน และ นายวิริยะ หริตวร ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมติดตามงานควบคุมการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร

อ่านต่อ

วันที่ 23-27 เมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวปาริชาติ ภู่สอน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมการอบรมกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

วันที่​27 เมษายน​2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายนพรัตน์​ รักษ์​ชน​ นัก​เกษตร​ และ นางสาว​ศิริพร​ วัง​ยาว​ ผู้​ช่วย​นักวิชาการ​เกษตร​ ติดตามแปลงเรียนรู้​โครงการพัฒนาเกษตรกร​ปราด​เปรื่อง​Smart​ Farmer

อ่านต่อ

วันที่ 26 - 27 เมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวรวุฒิ ดีพลู ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร และนายสมนึก กระจ่างพายัพ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการปรับนาขั้นบันใด

อ่านต่อ

วันที่​26-27 เมษายน​2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายนพรัตน์​ รักษ์​ชน​ นัก​เกษตร​, นาย​กิตติ​ภพ​ คำภิรปาวงค์​ พนักงานธุรการ​ ส3​, นางสาว​ศิริพร​ วัง​ยาว​ ผู้​ช่วย​นักวิชาการ​เกษตร​, นายสืบสกุล​ ตันเจริญ​ ผู้​ช่วยนักวิจัย​ สำรวจข้อมูลความต้องการตามเมนู​การพัฒนา​ทักษะ​อาชีพ

อ่านต่อ

วันที่ 23 – 25 เมษายน 2561 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายวิริยะ หริตวร ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและขับเคลื่อนเครือข่ายประชาสัมพันธ์กรมการข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 25 เมษายน 2561 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้นายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นวส.ชำนาญการ ได้เข้าร่วมประชุมเรื่องการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด

อ่านต่อ

วันที่ 24 เมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นายประวิทย์ ใจแสน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ติดตามงานโครงการวิจัยการปลูกข้าวภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง

อ่านต่อ

วันที่ 24 เมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวิวัฒน์ แก้วมราช นางสาวชุติมา โพธิ์ศรี และนางสาวจันทร์ทิมา แตงไทย ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

อ่านต่อ

วันที่ 23 เมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวจันทิมา แตงไทย และนางสาวชุติมา โพธิ์ศรี ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

วันที่ 21 เมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าสำรวจพื้นที่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่

อ่านต่อ

วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมโครงการนวัตกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก

อ่านต่อ

วันที่ 17-20 เมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายอำนาจ เขียวยิ่ง นายพีรวิชกร เมธประสพสันต์ และนางสาวนัทธิญา ตะวัน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรได้ออกดำเนินงานการเตรียมความพร้อมเกษตรกรเพื่อรับการตรวจประเมิน

อ่านต่อ

วันที่ 19 เมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายวิวัฒน์ แก้วมราช และนางสาวชุติมา โพธิ์ศรี ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

วันที่​19 เมษายน​2561 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร​ โดย​นาย​วร​วุฒิ​ ดี​พูล​ และ​นางสาว​ศิริพร​ วัง​ยาว​ ผู้​ช่วย​นักวิชาการ​เกษตร​ ติดตามโครงการ​พัฒนา​หมู่บ้านถ้ำเสือ

อ่านต่อ

วันที่ 19 เมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ,นายประวิทย์ ใจแสน และ น.ส. นลิษรา อุตมูล ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ออกติดตามงานโครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 18 เมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายประวิทย์ ใจแสน, น.ส.นลิษรา อุตมูล ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ติดตามการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของข้าว กข61

อ่านต่อ

วันที่ 19 เมษายน 2561 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน และนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นวส.ชำนาญการ เข้าร่วมงาน สนทนายามเช้า ครั้งที่ 7

อ่านต่อ

วันที่​ 18 เมษายน​ 2561 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร​ โดย​นาย​วร​วุฒิ​ ดี​พูล​ และ​นางสาว​ศิริพร​ วัง​ยาว​ ผู้​ช่วย​นักวิชาการ​เกษตร​ ติดตาม​แปลงเรียนรู้​เรื่อง​ข้าว​

อ่านต่อ

วันที่​17​ เมษายน​2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชรติดตาม​แปลงเรียนรู้​เรื่อง​ข้าว​ ภายใต้​โครงการ​ศูนย์​เรียนรู้​การ​เพิ่มประ​สิทธิ​ภาพ​การผลิต​สินค้า​เกษตร​ (ศพก.)  

อ่านต่อ

วันที่ 17 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวเพื่อสุขภาพ พันธุ์ กข43 ณ ห้องประชุมข้าวปลูก กรมการข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 11 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้ดำเนินการเก็บเกี่ยวข้าว และเก็บข้อมูลการเจริญเติบและผลผลิตข้าว ของโครงการการปลูกข้าวภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ปีที่ 2 รอบที่ 1

อ่านต่อ

วันที่ 11 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้ดำเนินจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวสู่พื้นที่ห่างไกลจากแหล่งเมล็ดพันธุ์ดี ตามโครงการส่งเสริมการกระจ่ายเมล็ดพันธุ์ดีสู่ชุมชน (การนำเสนอเชิงรุก) ของกองเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 10 เมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้นำเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เข้าร่วมสรงน้ำแม่โพสพของกรมการข้าว และร่วมรดน้ำดำหัวผู้บริหาร  

อ่านต่อ

วันที่ 9 เมษายน 2561 คณะกรรมการตรวจการจ้าง การก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร และคณะกรรมการควบคุมการก่อสร้างได้ประชุมติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้าง  

อ่านต่อ

วันที่ 6 เมษายน 2561 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมพิธีวางพุ่มทอง-พุ่มเงิน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ประจำปี 2561  

อ่านต่อ

วันที่ 3 - 5 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้ออกดำเนินการตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการเตรียมความพร้อมเกษตรกร

อ่านต่อ

วันที่ 5 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าชี้แจงวัตถุประสงค์การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 5 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้ทำการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์หลัก ข้าว กข 49,พล. 80 ณ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

อ่านต่อ

วันที่ 2 - 4 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านต่อ

วันที่ 4 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรนำคณะผู้ตรวจประเมินการดำเนินงานโครงการนาแปลงใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 3 - 4 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร นำเกษตรกรเข้าฝึกอบรมการจัดองค์ความรู้ และวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ

อ่านต่อ

วันที่ 4 เมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยกลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ได้ดำเนินการประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายสมาชิกชมรมผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดกำแพงเพชร โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดตากครั้งที่ 2/2561

อ่านต่อ

วันที่ 2 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้ติดตามเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของข้าวแปลงวิจัยโครงการการปลูกข้าวภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง (กข61)

อ่านต่อ

วันที่​3​ เมษายน​2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชรประชุม​เกษตรกรกลุ่ม​ผู้​ผลิตเมล็ด​พันธุ์​ข้าว​บ้านตะเคียนงาม​ เพื่อชี้แจงการจัดซื้อเมล็ด​พันธุ์​ข้าวฤดูแล้ง​ ปี​2561

อ่านต่อ

วันที่ 2 เมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมติดตามการบริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจร และแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2561

อ่านต่อ

วันที่ 28-30 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรติดตามตรวจแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข.29 ฤดูแล้ง ปี 2561 รุ่น1 อย่างเป็นทางการ

อ่านต่อ

วันที่ 30 มีนาคม 2561เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าชี้แจงวัตถุประสงค์การรับสมัครเกษตรเข้าร่วมโครงการนาแปลง ปี2562

อ่านต่อ

วันที่ 29-30 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรจัดฝึกอบรมองค์ความรู้และวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ

อ่านต่อ

วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้ออกดำเนินงานการตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการแนะนำการตรวจตัดถอนพันธุ์ปนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP seed ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 29 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงแพชรร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีและพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมในนาน้ำฝน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ข้าว)  

อ่านต่อ

วันที่ 26 – 28 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้ติดตามนิเทศงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์เชิงป้องกันประจำปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 27-28 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้นำเกษตรกรเข้าจัดฝึกอบรมองค์ความรู้และวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ 5 หลักสูตร

อ่านต่อ

วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร จัดอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่

อ่านต่อ

วันที่ 26 - 28 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้เข้าร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ

อ่านต่อ

วันที่ 23 มีนาคม 2561 และวันที่ 27 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้ดำเนินงานการตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข29 ฤดูแล้ง ปี 2561

อ่านต่อ

๙วันที่ 26 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ในคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2561

อ่านต่อ

วันที่ 23 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรร่วมประชุมผ่านระบบ GIN Conference ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 21-23 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรติดตามตรวจแปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข.29 ฤดูแล้งปี2561 (รุ่นที่1)

อ่านต่อ

วันที่ 20-23 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้ออกดำเนินงานการตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการแนะนำการตรวจตัดถอนพันธุ์ปนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP seed ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 23 มีนาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (COO) ครั้งที่ 2/2561

อ่านต่อ

วันที่ 22 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  

อ่านต่อ

ชวันที่ 21 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวเพื่อสุขภาพ พันธุ์ กข43

อ่านต่อ

๙วันที่ 21-23 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2561

อ่านต่อ

๙วันที่ 20 มีนาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมงานต้อนรับ และแสดงความยินดีกับ นายสุรชัย ทับยา ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่​18​ มีนาคม​2561 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร​โดย​ นาย​วร​วุฒิ​ ดี​พูล​ และ​นางสาว​ศิริพร​ วัง​ยาว​ ผู้​ช่วย​นักวิชาการ​เกษตร​ ติดตาม​โครงการ​พัฒนา​พื้นที่​สูงแบบโครงการ​หลวงแม่สอง

อ่านต่อ