เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีจำหน่าย

ข้อมูล ณ วันที่  12  มิถุนายน  2562

เมล็ดพันธุ์
ที่มีจำหน่าย
มีจำหน่าย
(กิโลกรัม)
ราคา
กิโลกรัมละ
(บาท)
ราคา/กระสอบ
บรรจุ 25 กิโลกรัม
   ข้าว กข29
(ชั้นพันธุ์ขยาย/ฝน/61)
มีจำหน่าย
2,250

16

400

  ข้าว กข29
(ชั้นพันธุ์ขยาย/ฝน/61) รุ่น 2
มีจำหน่าย
82,950
16 400
รวม ฝน/61 85,200    
  ข้าว กข49
(ชั้นพันธุ์ขยาย/แล้ง/62)
มีจำหน่าย
46,800
16 400
  ข้าว กข49
(ชั้นพันธุ์จำหน่าย/แล้ง/62)
มีจำหน่าย
106,400

15

375

  ข้าว กข49
(ชั้นพันธุ์จำหน่าย/แล้ง/62) รุ่น 2
มีจำหน่าย
331,500
15 375
  ข้าว กข29
(ชั้นพันธุ์จำหน่าย/แล้ง/62)
 มีจำหน่าย
180,000
15 375 
  ข้าว กข29
(ชั้นพันธุ์ขยาย/แล้ง/62)
มีจำหน่าย
679,000
 16
400 
รวม แล้ง/62 1,343,700    
รวมที่มีจำหน่ายทั้งหมด 1,428,900 กิโลกรัม
โปรดติดต่อสอบถามที่
เบอร์ 055-710014-15 
ในวันและเวลาราชการ
kokor29kokor49PL80 155 80
kokor79

*  ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว 5,000 บาทขึ้นไป รับส่วนลด 5 %
*** ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 5571 0014 - 15 
รายชื่อตัวแทนจำหน่ายพันธ์พืช ของกรมการข้าว ประจำปี 2561-2563 คลิ๊กที่นี่
รายชื่อตัวแทนจำหน่ายพันธ์พืช ของกรมการข้าว ประจำปี 2560-2562 คลิ๊กที่นี่
รายชื่อตัวแทนจำหน่ายพันธ์พืช ของกรมการข้าว ประจำปี 2559-2560 คลิ๊กที่นี่
รายชื่อตัวแทนจำหน่ายพันธ์พืช ของกรมการข้าว ประจำปี
2558-2560 คลิ๊กที่นี่

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดต่อรับเมล็ดพันธุ์หลัก ข้าว กข29 เพื่อจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร สำรวจพื้นที่และให้คำแนะนำเกษตรกร และมอบวัสดุทางการเกษตรเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านเลอตอ

อ่านต่อ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร  ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day)

อ่านต่อ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามการจัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรการจัดระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ตรวจติดตามและบันทึกข้อมูลเกษตรกรและตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรร่วมกับเจ้าหน้าที่กองเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day)

อ่านต่อ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 คณะแพทย์ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ให้แก่บุคลากรของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day)

อ่านต่อ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day)

อ่านต่อ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ออกดำเนินงานการจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ปี2562 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนา

อ่านต่อ

  วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้ติดตามและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง 

อ่านต่อ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day)

อ่านต่อ

วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้ติดตามและดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้ออกดำเนินงานการจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ร่วมจัดงานวันคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

อ่านต่อ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยกลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี จัดงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

วันที่​ 14​ พฤษภาคม​ 2562 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร โดย​นายวันชัย​ ธงชัย​ ผู้​อำนวยการ​ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร​ และเจ้าหน้ากลุ่มผลิตเมล็ด​พันธุ์​ จัดประชุมเกษตรกรกลุ่ม​ผู้ผลิต​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​

อ่านต่อ

วันที่ ​13​ พฤษภาคม​2562 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร โดย​นายวันชัย​ ธงชัย​ ผู้​อำนวยการศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร​ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง​ ร่วมประชุมวางแผนการผลิตเมล็ด​พันธุ์​ข้าว​

อ่านต่อ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรพร้อมด้วยคณะติดตามการตรวจประเมินผลโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน

อ่านต่อ

วันที่ 7-9 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยประธานกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านทุ่งรวงทอง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมเกษตรกรเข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัล สถาบันเกษตรกรดีเด่น

อ่านต่อ

วันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1 โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day)

อ่านต่อ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย​ ธงชัย​ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร​ ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​

อ่านต่อ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้ติดตามและดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562

อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเพชร เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

อ่านต่อ

วันที่ 24-30 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้ดำเนินงานการปรับปรุงภูมิทัศน์และการตรวจเวรยามที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร

อ่านต่อ

วันที่ ​30 เมษายน​ 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าวกำแพงเพชร ร่วมการประชุมคณะทำงานการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล​ ( คทช​.)​ ครั้งที่​1 ปีงบประมาณ​2562​

อ่านต่อ

วันที่​ 30 เมษายน​ 2562​ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย​ ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่โครงการ​ เลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่จ้างเหมาโครงการ​

อ่านต่อ

วันที่ 29 เมษายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายเรวัตร อินทรา นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมด้วยจิตอาสาทุกท่านร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ “บิ๊กคลีนนิ่ง” เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

อ่านต่อ

วันที่ 26 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุมกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 3/2562

อ่านต่อ

วันที่ 25 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Feild Day)

อ่านต่อ

วันที่ 25 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมประชุมตรวจติดตามงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (กิจกรรมตรวจสอบร้านค้าจำหน่ายเมล็ดพันธุ์) ประจำปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 25 เมษายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางพรรณี พวงมาลี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐจังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 25 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมพิธีการวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน"วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี 2562

อ่านต่อ

วันที่​ 24-25​ เมษายน​ 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร ติดตาม​ตรวจ​ตัดสิน​แปลง​ผลิต​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​ กข49​ ฤดู​แล้ง​ ปี​ 2562​

อ่านต่อ

วันที่ 25 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมคณะ อนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก (อ.พ.ก.)

อ่านต่อ

วันที่ 25 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day)

อ่านต่อ

วันที่ 25 เมษายน 2562      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้ติดตามและดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 24 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ การมอบนโยบายด้านการเกษตรของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่านต่อ

วันที่ 24 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าวกข49 ฤดูแล้ง ปี 2562 รุ่นที่ 2

อ่านต่อ

วันที่ 24 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้เข้าฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านการบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันการทุจริตในภาครัฐ โดยสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 23 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดส่งข้าว กข29 โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 22-23 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้จัดประชุมสมาชิกธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน เพื่อวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่​ 23​ เมษายน​ 2562​ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย​ ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานและเจ้าหน้าที่โครงการร่วมใจกันทำพิธีสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครอง ปกปักรักษาชาวศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 23 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เพื่อให้บริการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชน

อ่านต่อ

วันที่ 22 เมษายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2562

อ่านต่อ

วันที่ 18-19 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมตรวจแปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข29 ฤดูแล้ง/62 อย่างเป็นทางการ

อ่านต่อ

วันที่​ 18​ เมษายน​2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชรติดตาม​ตรวจ​ตัดสิน​แปลง​ผลิต​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​ กข49​ ฤดูแล้ง​ ปี​2562​

อ่านต่อ

วันที่ 9 - 11 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เดินทางไปตรวจแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข29 ฤดูแล้ง/62 อย่างเป็นทางการ

อ่านต่อ

วันที่ 10 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ออกตรวจตัดสินแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข49 ฤดูแล้ง ปี 2562 อย่างเป็นทางการ ของเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านทุ่งรวงทอง และบ้านลานตาบัว จังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ ​9​ เมษายน​2562 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร​ โดย​นางสาว​กมล​วรรณ​ ตีเมือง​สอง​ นักวิชาการ​เกษตร​ปฏิบัติ​การ​ และ​นางสาว​ศิริพร​ วัง​ยาว​ นัก​เกษตร​ ติดตาม​ตรวจ​ตัดสิน​แปลง​ผลิต​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​ กข49​ ฤดู​แล้ง​ ปี​2562​

อ่านต่อ

วันที่ 9 เมษายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน และนายสมนึก กระจ่างพายัพ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2562

อ่านต่อ

วันที่ 6 เมษายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย​ ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมงานรัฐพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ประจำปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 5 เมษายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย​ ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 5 เมษายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวเกศิณี แก้วมาลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวปาหนัน ท้าวเมือง ผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าว   กข49 ฤดูแล้ง ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 2 - 4 เมษายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายเชิงชน มุ่งสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวเกศิณี แก้วมาลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ได้เข้าร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิ์ภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช

อ่านต่อ

วันที่ 2-4 เมษายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาววรรณิภา เชาวน์วิเชียร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 4 เมษายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ได้รับมอบหมายเข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ด้านการเกษตร จังหวัดตาก

อ่านต่อ

วันที่ 3 เมษายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน และนายสมนึก กระจ่างพายัพผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าคา ครั้งที่ 5/2562

อ่านต่อ

วันที่ 3 เมษายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล และนางสาวชุติมา โพธิ์ศรี ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร จัดอบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 3 เมษายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ร่วมงานวันเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา และงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 3 เมษายน 2562 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และนางพรพรรณ บุสสกร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 /2562

อ่านต่อ

วันที่ 2 เมษายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานการจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP

อ่านต่อ

วันที่ 1 เมษายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายเชิงชน มุ่งสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้เข้าตรวจตัดสินแปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข29 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูเแล้ง ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 29 มีนาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ได้รับมอบหมายเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดตาก (อ.พ.ก.)

อ่านต่อ

วันที่ 25 – 28 มีนาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวิริยะ หริตวร ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาวิทยากรด้านข้าว

อ่านต่อ

วันที่ ​28​ มีนาคม​2562 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร โดย​น.ส.กมล​วรรณ​ ตีเมือง​สอง​ นักวิชาการ​เกษตร​ปฏิบัติ​การ​ และ​ น.ส.​ ศิริพร​ วัง​ยาว​ นัก​เกษตร​ ติดตาม​ตรวจ​ตัดสิน​แปลง​ผลิต​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​ กข49​ ชั้น​พันธุ์​ขยาย​ ฤดูแล้ง​ ปี​2562​

อ่านต่อ

วันที่ 26 - 28 มีนาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เข้าติดตามเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

วันที่ 24 - 28 มีนาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวนลิษรา อุตมูล ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมอบรมสร้างเครือข่ายพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร หลักสูตรกระบวนการผลิตและแปรรูปเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 28​ มีนาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรโดย นายวันชัย​ ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟังแนวทางการส่งเสริมการผลิตข้าวเพื่อเป็นแนวทางนำร่องแปลงตัว​อย่างสินค้าข้าวพื้นที่ภาคกลาง​

อ่านต่อ

วันที่​ 27​ มีนาคม​ 2562 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร โดย​นาง​พร​พรรณ​ บุ​ส​สกร​ หัวหน้า​กลุ่ม​ผลิต​เมล็ด​พันธุ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ประชุม​กลุ่มผ​ู​้​ผลิต​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​บ้านทุ่ง​รวง​ทอง​ เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์​การ​จัดซื้อ​เมล็ด​พันธุ์​คืน​ ในฤดู​แล้ง​ ปี​ 2562​

อ่านต่อ

วันที่ 27 มีนาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดตากครั้งที่ 2/2562

อ่านต่อ

วันที่ 27 มีนาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายพีรวิชกร เมธประสพสันต์ นางสาววรรณิภา เชาวน์วิเชียร พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 27 มีนาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นวิทยากรจัดกระบวนการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชปลอดภัย

อ่านต่อ

วันที่ 20 - 27 มีนาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายสมพร ท้าวเมือง ผู้ช่วยช่างทั่วไป​ ช3 และนายภควัต​ ปิ่นคำ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ติดตามการดำเนินงานปรับภูมิทัศน์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร

อ่านต่อ

วันที่ 25 -​ 26​ มีนาคม​ 2562 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร โดย​นายเชิงชน มุ่งสวัสดิ์​ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ​พร้อมเจ้าหน้าที่จัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการวิชาการด้านข้าว

อ่านต่อ

วันที่​ 26​ มีนาคม​ 2562 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร โดย​นาง​พร​พรรณ​ บุ​ส​สกร​ หัวหน้า​กลุ่ม​ผลิต​เมล็ดพันธุ์พร้อมเจ้าหน้าที่​ ประชุม​กลุ่มผ​ู​้​ผลิต​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​บ้านไร่​สุข​ขุม​ เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์​การ​จัดซื้อ​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​ ฤดูแล้ง​ ปี​ 2562​

อ่านต่อ

วันที่​ 25​ มีนาคม​ 2562 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร​ โดย​นางพร​พรรณ​ บุ​ส​สกร​ หัวหน้า​กลุ่ม​ผลิต​เมล็ดพันธุ์  พร้อมเจ้าหน้าที่ประชุม​กลุ่มผ​ู​้​ผลิต​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​ เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์​การ​จัดซื้อ​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​ ฤดูแล้ง​ ปี​ 2562

อ่านต่อ

วันที่ 20 - 22 มีนาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายตะวัน ถาวร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้เข้าติดตามเตรียมความพร้อมเกษตรกรก่อนเข้าสู่การตรวจรับรองข้าวอินทรีย์

อ่านต่อ

วันที่ 21 มีนาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากร ถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวแปลงใหญ่

อ่านต่อ

วันที่ 21 มีนาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ได้รับมอบหมาย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับ เคลื่อนนโยบายสำคัญฯ

อ่านต่อ

วันที่​ 14​ มกราคม​ 2562 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร โดย​​นายธงชัย ประยงค์หอม ได้รับมอบหมายเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร CoO

อ่านต่อ

วันที่​ 14​ มกราคม​ 2562 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร​ โดย​น.ส.กมลวรรณ​ ตีเมือง​สอง​ นักวิชาการ​เกษตร​ปฏิบัติ​การ​ และเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ด​พันธุ์​ เตรียมสถานที่เพื่อประกวดกลุ่ม​ผู้ผลิต​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​ดีเด่นระดับประเทศ​ ประจำปี​ 2562​

อ่านต่อ

วันที่ 14 มกราคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร นำโดย นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมให้กำลังใจกลุ่มศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน บ้านไร่สุขขุม ในการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ

อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมการข้าวหน่วยงานในส่วนกลางและภูมิภาค โดยประชุมทางไกล บนระบบ GIN Conference

อ่านต่อ

วันที่ 13 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เตรียมความพร้อมก่อนการประกวดคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 10 - 12 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้ออกดำเนินการตรวจประเมินข้าว GAP ระบบควบคุมภายใน ICS กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

วันที่ 11 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามและประสานงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวและรายงานสภาพเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 

อ่านต่อ