เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

ข้อมูล ณ วันที่  24 เมษายน 2562

เมล็ดพันธุ์
ที่มีจำหน่าย
มีจำหน่าย
(กิโลกรัม)
ราคา
กิโลกรัมละ
(บาท)
ราคา/กระสอบ
บรรจุ 25 กิโลกรัม
   ข้าว กข29
(ชั้นพันธุ์ขยาย/ฝน/61)
มีจำหน่าย
127,175
16 400
  ข้าว กข29
(ชั้นพันธุ์จำหน่าย/ฝน/61) รุ่น 2
มีจำหน่าย
154,775
15 375
  ข้าว กข29
(ชั้นพันธุ์ขยาย/ฝน/61) รุ่น 2
มีจำหน่าย
123,000
16 400
       
       
 รวมที่มีจำหน่ายทั้งหมด 404,950 กิโลกรัม  
โปรดติดต่อสอบถามที่
เบอร์ 055-710014-15 
ในวันและเวลาราชการ
kokor29kokor49PL80 155 80
 
  *  ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว 5,000 บาทขึ้นไป รับส่วนลด 5 %
*** ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 5571 0014 - 15 
รายชื่อตัวแทนจำหน่ายพันธ์พืช ของกรมการข้าว ประจำปี 2561-2563 คลิ๊กที่นี่
รายชื่อตัวแทนจำหน่ายพันธ์พืช ของกรมการข้าว ประจำปี 2560-2562 คลิ๊กที่นี่
รายชื่อตัวแทนจำหน่ายพันธ์พืช ของกรมการข้าว ประจำปี 2559-2560 คลิ๊กที่นี่
รายชื่อตัวแทนจำหน่ายพันธ์พืช ของกรมการข้าว ประจำปี
2558-2560 คลิ๊กที่นี่

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

วันที่ 24 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าวกข49 ฤดูแล้ง ปี 2562 รุ่นที่ 2

อ่านต่อ

วันที่ 24 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้เข้าฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านการบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันการทุจริตในภาครัฐ โดยสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 23 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดส่งข้าว กข29 โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 22-23 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้จัดประชุมสมาชิกธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน เพื่อวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่​ 23​ เมษายน​ 2562​ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย​ ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานและเจ้าหน้าที่โครงการร่วมใจกันทำพิธีสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครอง ปกปักรักษาชาวศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 23 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เพื่อให้บริการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชน

อ่านต่อ

วันที่ 22 เมษายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2562

อ่านต่อ

วันที่ 18-19 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมตรวจแปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข29 ฤดูแล้ง/62 อย่างเป็นทางการ

อ่านต่อ

วันที่​ 18​ เมษายน​2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชรติดตาม​ตรวจ​ตัดสิน​แปลง​ผลิต​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​ กข49​ ฤดูแล้ง​ ปี​2562​

อ่านต่อ

วันที่ 9 - 11 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เดินทางไปตรวจแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข29 ฤดูแล้ง/62 อย่างเป็นทางการ

อ่านต่อ

วันที่ 10 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ออกตรวจตัดสินแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข49 ฤดูแล้ง ปี 2562 อย่างเป็นทางการ ของเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านทุ่งรวงทอง และบ้านลานตาบัว จังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ ​9​ เมษายน​2562 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร​ โดย​นางสาว​กมล​วรรณ​ ตีเมือง​สอง​ นักวิชาการ​เกษตร​ปฏิบัติ​การ​ และ​นางสาว​ศิริพร​ วัง​ยาว​ นัก​เกษตร​ ติดตาม​ตรวจ​ตัดสิน​แปลง​ผลิต​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​ กข49​ ฤดู​แล้ง​ ปี​2562​

อ่านต่อ

วันที่ 9 เมษายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน และนายสมนึก กระจ่างพายัพ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2562

อ่านต่อ

วันที่ 6 เมษายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย​ ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมงานรัฐพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ประจำปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 5 เมษายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย​ ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 5 เมษายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวเกศิณี แก้วมาลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวปาหนัน ท้าวเมือง ผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าว   กข49 ฤดูแล้ง ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 2 - 4 เมษายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายเชิงชน มุ่งสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวเกศิณี แก้วมาลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ได้เข้าร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิ์ภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช

อ่านต่อ

วันที่ 2-4 เมษายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาววรรณิภา เชาวน์วิเชียร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 4 เมษายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ได้รับมอบหมายเข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ด้านการเกษตร จังหวัดตาก

อ่านต่อ

วันที่ 3 เมษายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน และนายสมนึก กระจ่างพายัพผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าคา ครั้งที่ 5/2562

อ่านต่อ

วันที่ 3 เมษายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล และนางสาวชุติมา โพธิ์ศรี ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร จัดอบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 3 เมษายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ร่วมงานวันเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา และงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 3 เมษายน 2562 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และนางพรพรรณ บุสสกร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 /2562

อ่านต่อ

วันที่ 2 เมษายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานการจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP

อ่านต่อ

วันที่ 1 เมษายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายเชิงชน มุ่งสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้เข้าตรวจตัดสินแปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข29 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูเแล้ง ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 29 มีนาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ได้รับมอบหมายเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดตาก (อ.พ.ก.)

อ่านต่อ

วันที่ 25 – 28 มีนาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวิริยะ หริตวร ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาวิทยากรด้านข้าว

อ่านต่อ

วันที่ ​28​ มีนาคม​2562 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร โดย​น.ส.กมล​วรรณ​ ตีเมือง​สอง​ นักวิชาการ​เกษตร​ปฏิบัติ​การ​ และ​ น.ส.​ ศิริพร​ วัง​ยาว​ นัก​เกษตร​ ติดตาม​ตรวจ​ตัดสิน​แปลง​ผลิต​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​ กข49​ ชั้น​พันธุ์​ขยาย​ ฤดูแล้ง​ ปี​2562​

อ่านต่อ

วันที่ 26 - 28 มีนาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เข้าติดตามเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

วันที่ 24 - 28 มีนาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวนลิษรา อุตมูล ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมอบรมสร้างเครือข่ายพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร หลักสูตรกระบวนการผลิตและแปรรูปเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 28​ มีนาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรโดย นายวันชัย​ ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟังแนวทางการส่งเสริมการผลิตข้าวเพื่อเป็นแนวทางนำร่องแปลงตัว​อย่างสินค้าข้าวพื้นที่ภาคกลาง​

อ่านต่อ

วันที่​ 27​ มีนาคม​ 2562 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร โดย​นาง​พร​พรรณ​ บุ​ส​สกร​ หัวหน้า​กลุ่ม​ผลิต​เมล็ด​พันธุ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ประชุม​กลุ่มผ​ู​้​ผลิต​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​บ้านทุ่ง​รวง​ทอง​ เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์​การ​จัดซื้อ​เมล็ด​พันธุ์​คืน​ ในฤดู​แล้ง​ ปี​ 2562​

อ่านต่อ

วันที่ 27 มีนาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดตากครั้งที่ 2/2562

อ่านต่อ

วันที่ 27 มีนาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายพีรวิชกร เมธประสพสันต์ นางสาววรรณิภา เชาวน์วิเชียร พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 27 มีนาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นวิทยากรจัดกระบวนการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชปลอดภัย

อ่านต่อ

วันที่ 20 - 27 มีนาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายสมพร ท้าวเมือง ผู้ช่วยช่างทั่วไป​ ช3 และนายภควัต​ ปิ่นคำ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ติดตามการดำเนินงานปรับภูมิทัศน์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร

อ่านต่อ

วันที่ 25 -​ 26​ มีนาคม​ 2562 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร โดย​นายเชิงชน มุ่งสวัสดิ์​ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ​พร้อมเจ้าหน้าที่จัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการวิชาการด้านข้าว

อ่านต่อ

วันที่​ 26​ มีนาคม​ 2562 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร โดย​นาง​พร​พรรณ​ บุ​ส​สกร​ หัวหน้า​กลุ่ม​ผลิต​เมล็ดพันธุ์พร้อมเจ้าหน้าที่​ ประชุม​กลุ่มผ​ู​้​ผลิต​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​บ้านไร่​สุข​ขุม​ เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์​การ​จัดซื้อ​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​ ฤดูแล้ง​ ปี​ 2562​

อ่านต่อ

วันที่​ 25​ มีนาคม​ 2562 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร​ โดย​นางพร​พรรณ​ บุ​ส​สกร​ หัวหน้า​กลุ่ม​ผลิต​เมล็ดพันธุ์  พร้อมเจ้าหน้าที่ประชุม​กลุ่มผ​ู​้​ผลิต​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​ เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์​การ​จัดซื้อ​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​ ฤดูแล้ง​ ปี​ 2562

อ่านต่อ

วันที่ 20 - 22 มีนาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายตะวัน ถาวร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้เข้าติดตามเตรียมความพร้อมเกษตรกรก่อนเข้าสู่การตรวจรับรองข้าวอินทรีย์

อ่านต่อ

วันที่ 21 มีนาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากร ถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวแปลงใหญ่

อ่านต่อ

วันที่ 21 มีนาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ได้รับมอบหมาย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับ เคลื่อนนโยบายสำคัญฯ

อ่านต่อ

วันที่​ 14​ มกราคม​ 2562 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร โดย​​นายธงชัย ประยงค์หอม ได้รับมอบหมายเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร CoO

อ่านต่อ

วันที่​ 14​ มกราคม​ 2562 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร​ โดย​น.ส.กมลวรรณ​ ตีเมือง​สอง​ นักวิชาการ​เกษตร​ปฏิบัติ​การ​ และเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ด​พันธุ์​ เตรียมสถานที่เพื่อประกวดกลุ่ม​ผู้ผลิต​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​ดีเด่นระดับประเทศ​ ประจำปี​ 2562​

อ่านต่อ

วันที่ 14 มกราคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร นำโดย นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมให้กำลังใจกลุ่มศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน บ้านไร่สุขขุม ในการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ

อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมการข้าวหน่วยงานในส่วนกลางและภูมิภาค โดยประชุมทางไกล บนระบบ GIN Conference

อ่านต่อ

วันที่ 13 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เตรียมความพร้อมก่อนการประกวดคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 10 - 12 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้ออกดำเนินการตรวจประเมินข้าว GAP ระบบควบคุมภายใน ICS กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

วันที่ 11 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามและประสานงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวและรายงานสภาพเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 

อ่านต่อ

วันที่ 7 - 10 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงาน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 8.00 - 16.00 น. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางพรรณี พวงมาลี ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน KTB Corporate Online สำหรับส่วนราชการส่วนภูมิภาค

อ่านต่อ

วันที่ 8 - 9 มกราคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร   โดยนายสาด ทุกทิวา เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ได้จัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชนและเครือข่ายภายใต้ผลผลิตการผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ปี 2562 

อ่านต่อ

วันที่ 8 มกราคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าตรวจรับรองระบบการผลิตข้าว   GAP และระบบควบคุมภายใน (ICS) โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 7 มกราคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้างกำแพงเพชรและ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมการข้าวหน่วยงานในส่วนกลางและภูมิภาค โดยประชุมทางไกล บนระบบ GIN Conference

อ่านต่อ

วันที่ 6 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าตรวจรับรองระบบการผลิตข้าว   GAP และระบบควบคุมภายใน (ICS) โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ในพื้นที่จังหวัดแพร่

อ่านต่อ

วันที่ 5 มกราคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร   เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯได้เข้าตรวจรับรองระบบการผลิตข้าว   GAP   โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ในพื้นที่จังหวัดแพร่ 

อ่านต่อ

วันที่​ 3​ มกราคม​ 2562 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร​ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯได้ออกติดตาม​การปลูกข้าวเพื่อจัดทำแปลงผลิตเมล็ด​พันธุ์​ข้าว​ ฤดูแล้ง​ ปี​ 2562​

อ่านต่อ

วันที่ 3 มกราคม 2562 วันที่ 3 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้เข้าตรวจสอบความเรียบร้อยและเฝ้าระวังทรัพย์สินทางราชการภายในศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร

อ่านต่อ

วันที่ 2 มกราคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้ดำเนินงานการติดตามปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร

อ่านต่อ

วันที่ 2 มกราคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยคณะข้าราชการ พนักงาน พร้อมด้วยลูกจ้าง เข้าพบเพื่ออวยพรปีใหม่ แด่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้เข้าตรวจเยี่ยมการทำงานเจ้าหน้าที่ผู้รักษาเวรยามในการดูแลทรัพย์สินของทางราชการ ภายในศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร

อ่านต่อ

วันที่ 26 - 28 ธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน พร้อมด้วยผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้สังเคราะห์พื้นและประชุมวางแผนคัดเลือกเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

อ่านต่อ

วันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และคณะฯ ร่วมออกบริการชาวนาในโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

อ่านต่อ

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางพรพรรณ บุสสกร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะฯ เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ 

อ่านต่อ

วันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางพรพรรณ บุสสกร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะฯ จัดพิธีกินข้าวใหม่ของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง

อ่านต่อ

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมการข้าวหน่วยงานในส่วนกลางและภูมิภาค โดยประชุมทางไกล ผ่านระบบ GIN Conference

อ่านต่อ

วันที่ 23 ธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมเป็น Chief of the day ของเขตภาคเหนือ (กองอำนวยการ) ในงาน Thai rice festival 2018

อ่านต่อ

วันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายเรวัตร อินทรา ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลชำนาญงาน และนายวิริยะ หริตวร ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เข้าร่วมอบรมการใช้เครื่องจักรปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

อ่านต่อ

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ติดตามกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมล็ดพันธุ์ข้าวก้าวหน้า

อ่านต่อ

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมเวทีข้าวไทย 2561 เรื่องการปฏิรูปข้าวและชาวนาไทย

อ่านต่อ

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมงานทำบุญตักบาตร และร่วมเปิดงาน Thai Rice Festival 2018

อ่านต่อ

วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าติดตามเตรียมความพร้อมเกษตรกรก่อนเข้าสู่การตรวจรับรองข้าวอินทรีย์

อ่านต่อ

วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวศิริพร วังยาว นักเกษตร และนายวิวัฒน์ แก้วมราช ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ประชุมวางแผน คัดเลือกเกษตรกร 50 ราย ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน

อ่านต่อ

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ติดตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และร่วมออกให้บริการชาวนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้คำปรึกษา ติดตามโรคและแมลงศัตรูข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าคา ณ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 11 - 14 ธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง เข้าร่วมสัมมนาประจำปีสรุปผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวปาริชาติ ภู่สอน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ร่วมอบรมโครงการให้ความรู้ด้านกองทุนเงินทดแทนกับนายจ้าง ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ

อ่านต่อ

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ (CoO ) จังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 งบประมาณปี 2563

อ่านต่อ

วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน และนายสมนึก กระจ่างพายัพ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านมะโอะโคะ

อ่านต่อ

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาววรรณิภา เชาวน์วิเชียร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการ/กิจกรรมของโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ศูนย์ (ศพก.) อ.บ้านตาก จ.ตาก

อ่านต่อ

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และ ข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมกันจัดทำโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 และ ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณภายในศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร (Big cleaning day)

อ่านต่อ

วันที่ 5 ธันวาคม 2561​ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย ผู้อำนวยการศูนย์เมเมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมเปิดงานวันดินโลก 5 ธันวาคม

อ่านต่อ

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินธราธิราช บรมนาถบพิตร

อ่านต่อ

วันที่ 4 ธันวาคม 2561​ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง นายภควัต ปิ่นคำ นายภานุวัตณ์   ทวีศักดิ์ นางสาววรรณนิภา เชาวน์เชียร   ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการวันดินโลก 5 ธันวาคม

อ่านต่อ

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางพรรณี พวงมาลี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมชี้แจงเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตาม พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

อ่านต่อ

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมการใช้งานเว็บไซต์สำหรับผู้ใช้งานทั่วไปและนักวิจัย

อ่านต่อ

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ปีงบประมาณ 2563

อ่านต่อ

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ (CoO) และได้ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการรับสมัครเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ในเขตจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก

อ่านต่อ

วันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวจันทร์ทิมา แตงไทย ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเพื่อความสมบูรณ์ในการตรวจรับรอง GAP

อ่านต่อ