เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2561

เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย
มีจำหน่าย
(กิโลกรัม)
ราคากิโลกรัมละ
(บาท)
ราคา/กระสอบ
บรรจุ 25 กิโลกรัม
    ข้าว กข29
(ชั้นพันธุ์ ขยาย/แล้ง/60)
จำหน่ายหมดแล้ว
16 400
    ข้าว กข49
(ชั้นพันธุ์ ขยาย/ฝน/60)
จำหน่ายหมดแล้ว
16
400
    ข้าว กข49
(ชั้นพันธุ์ จำหน่าย/ฝน/60)
จำหน่ายหมดแล้ว 15 375
    ข้าว กข29
(ชั้นพันธุ์ ขยาย/ฝน/60)
จำหน่ายหมดแล้ว
16
400
    ข้าว กข29
(ชั้นพันธุ์ จำหน่าย/ฝน/60)

จำหน่ายหมดแล้ว

15
375
kokor29kokor49
 
  *  ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว 5,000 บาทขึ้นไป รับส่วนลด 5 %
*** ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 5571 0014 - 15 
รายชื่อตัวแทนจำหน่ายพันธ์พืช ของกรมการข้าว ประจำปี 2560-2562 คลิ๊กที่นี่
รายชื่อตัวแทนจำหน่ายพันธ์พืช ของกรมการข้าว ประจำปี 2559-2560 คลิ๊กที่นี่
รายชื่อตัวแทนจำหน่ายพันธ์พืช ของกรมการข้าว ประจำปี
2558-2560 คลิ๊กที่นี่

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดของแมลงบั่ว  การป้องกันกำจัด   1  2  3 

เปิดเผยราคากลางคุรุภัณฑ์การเกษตร 3 รายการ  ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2560 รายละเอียด 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมโครงการนวัตกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก

อ่านต่อ

วันที่ 17-20 เมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายอำนาจ เขียวยิ่ง นายพีรวิชกร เมธประสพสันต์ และนางสาวนัทธิญา ตะวัน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรได้ออกดำเนินงานการเตรียมความพร้อมเกษตรกรเพื่อรับการตรวจประเมิน

อ่านต่อ

วันที่ 19 เมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายวิวัฒน์ แก้วมราช และนางสาวชุติมา โพธิ์ศรี ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

วันที่​19 เมษายน​2561 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร​ โดย​นาย​วร​วุฒิ​ ดี​พูล​ และ​นางสาว​ศิริพร​ วัง​ยาว​ ผู้​ช่วย​นักวิชาการ​เกษตร​ ติดตามโครงการ​พัฒนา​หมู่บ้านถ้ำเสือ

อ่านต่อ

วันที่ 19 เมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ,นายประวิทย์ ใจแสน และ น.ส. นลิษรา อุตมูล ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ออกติดตามงานโครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 18 เมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายประวิทย์ ใจแสน, น.ส.นลิษรา อุตมูล ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ติดตามการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของข้าว กข61

อ่านต่อ

วันที่ 19 เมษายน 2561 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน และนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นวส.ชำนาญการ เข้าร่วมงาน สนทนายามเช้า ครั้งที่ 7

อ่านต่อ

วันที่​ 18 เมษายน​ 2561 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร​ โดย​นาย​วร​วุฒิ​ ดี​พูล​ และ​นางสาว​ศิริพร​ วัง​ยาว​ ผู้​ช่วย​นักวิชาการ​เกษตร​ ติดตาม​แปลงเรียนรู้​เรื่อง​ข้าว​

อ่านต่อ

วันที่​17​ เมษายน​2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชรติดตาม​แปลงเรียนรู้​เรื่อง​ข้าว​ ภายใต้​โครงการ​ศูนย์​เรียนรู้​การ​เพิ่มประ​สิทธิ​ภาพ​การผลิต​สินค้า​เกษตร​ (ศพก.)  

อ่านต่อ

วันที่ 17 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวเพื่อสุขภาพ พันธุ์ กข43 ณ ห้องประชุมข้าวปลูก กรมการข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 11 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้ดำเนินการเก็บเกี่ยวข้าว และเก็บข้อมูลการเจริญเติบและผลผลิตข้าว ของโครงการการปลูกข้าวภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ปีที่ 2 รอบที่ 1

อ่านต่อ

วันที่ 11 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้ดำเนินจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวสู่พื้นที่ห่างไกลจากแหล่งเมล็ดพันธุ์ดี ตามโครงการส่งเสริมการกระจ่ายเมล็ดพันธุ์ดีสู่ชุมชน (การนำเสนอเชิงรุก) ของกองเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 10 เมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้นำเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เข้าร่วมสรงน้ำแม่โพสพของกรมการข้าว และร่วมรดน้ำดำหัวผู้บริหาร  

อ่านต่อ

วันที่ 9 เมษายน 2561 คณะกรรมการตรวจการจ้าง การก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร และคณะกรรมการควบคุมการก่อสร้างได้ประชุมติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้าง  

อ่านต่อ

วันที่ 6 เมษายน 2561 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมพิธีวางพุ่มทอง-พุ่มเงิน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ประจำปี 2561  

อ่านต่อ

วันที่ 3 - 5 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้ออกดำเนินการตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการเตรียมความพร้อมเกษตรกร

อ่านต่อ

วันที่ 5 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าชี้แจงวัตถุประสงค์การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 5 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้ทำการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์หลัก ข้าว กข 49,พล. 80 ณ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

อ่านต่อ

วันที่ 2 - 4 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านต่อ

วันที่ 4 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรนำคณะผู้ตรวจประเมินการดำเนินงานโครงการนาแปลงใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 3 - 4 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร นำเกษตรกรเข้าฝึกอบรมการจัดองค์ความรู้ และวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ

อ่านต่อ

วันที่ 4 เมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยกลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ได้ดำเนินการประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายสมาชิกชมรมผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดกำแพงเพชร โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดตากครั้งที่ 2/2561

อ่านต่อ

วันที่ 2 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้ติดตามเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของข้าวแปลงวิจัยโครงการการปลูกข้าวภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง (กข61)

อ่านต่อ

วันที่​3​ เมษายน​2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชรประชุม​เกษตรกรกลุ่ม​ผู้​ผลิตเมล็ด​พันธุ์​ข้าว​บ้านตะเคียนงาม​ เพื่อชี้แจงการจัดซื้อเมล็ด​พันธุ์​ข้าวฤดูแล้ง​ ปี​2561

อ่านต่อ

วันที่ 2 เมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมติดตามการบริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจร และแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2561

อ่านต่อ

วันที่ 28-30 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรติดตามตรวจแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข.29 ฤดูแล้ง ปี 2561 รุ่น1 อย่างเป็นทางการ

อ่านต่อ

วันที่ 30 มีนาคม 2561เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าชี้แจงวัตถุประสงค์การรับสมัครเกษตรเข้าร่วมโครงการนาแปลง ปี2562

อ่านต่อ

วันที่ 29-30 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรจัดฝึกอบรมองค์ความรู้และวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ

อ่านต่อ

วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้ออกดำเนินงานการตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการแนะนำการตรวจตัดถอนพันธุ์ปนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP seed ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 29 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงแพชรร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีและพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมในนาน้ำฝน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ข้าว)  

อ่านต่อ

วันที่ 26 – 28 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้ติดตามนิเทศงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์เชิงป้องกันประจำปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 27-28 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้นำเกษตรกรเข้าจัดฝึกอบรมองค์ความรู้และวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ 5 หลักสูตร

อ่านต่อ

วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร จัดอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่

อ่านต่อ

วันที่ 26 - 28 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้เข้าร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ

อ่านต่อ

วันที่ 23 มีนาคม 2561 และวันที่ 27 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้ดำเนินงานการตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข29 ฤดูแล้ง ปี 2561

อ่านต่อ

๙วันที่ 26 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ในคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2561

อ่านต่อ

วันที่ 23 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรร่วมประชุมผ่านระบบ GIN Conference ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 21-23 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรติดตามตรวจแปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข.29 ฤดูแล้งปี2561 (รุ่นที่1)

อ่านต่อ

วันที่ 20-23 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้ออกดำเนินงานการตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการแนะนำการตรวจตัดถอนพันธุ์ปนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP seed ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 23 มีนาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (COO) ครั้งที่ 2/2561

อ่านต่อ

วันที่ 22 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  

อ่านต่อ

ชวันที่ 21 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวเพื่อสุขภาพ พันธุ์ กข43

อ่านต่อ

๙วันที่ 21-23 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2561

อ่านต่อ

๙วันที่ 20 มีนาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมงานต้อนรับ และแสดงความยินดีกับ นายสุรชัย ทับยา ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่​18​ มีนาคม​2561 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร​โดย​ นาย​วร​วุฒิ​ ดี​พูล​ และ​นางสาว​ศิริพร​ วัง​ยาว​ ผู้​ช่วย​นักวิชาการ​เกษตร​ ติดตาม​โครงการ​พัฒนา​พื้นที่​สูงแบบโครงการ​หลวงแม่สอง

อ่านต่อ

วันที่ 17 มีนาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นางสาวศิริพร วังยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร และนายวรวุฒิ ดีพูล ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดกิจกรรมการนำนักเรียน/นักศึกษา ศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้เรื่องข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 16 มี.ค. 61 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงแพชร เข้าร่วมงานวันสถาปนากรมการข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 14-15 มีนาคม 61 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมวิชาการกรมการข้าว ประจำปี 2561 “ยกระดับข้าวไทยด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยี”

อ่านต่อ

วันที่ 16 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรจัดกิจกรรมการนำนักเรียน/นักศึกษา ศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้เรื่องข้าว ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 15 มีนาคม 2561 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายเรวัตร อินทรา นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ได้ร่วมหารือซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร

อ่านต่อ

วันที่ 15​ มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดกิจกรรมการนำนักเรียน/นักศึกษา ศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้เรื่องข้าว ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2561

อ่านต่อ

๙วันที่ 15 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมโครงการการประชุมชี้แจงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับเงิน-จ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment ภาครัฐ)

อ่านต่อ

วันที่ 12 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรจัดกิจกรรมการนำนักเรียน/นักศึกษา ศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้เรื่องข้าว ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2561  

อ่านต่อ

วันที 13 มีนาคม2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้ออกดำเนินงานการตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP seed ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 12 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดอบรมตามหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฏีใหม่ ภายใต้โครงการ " 5ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง " ประจำปีงบประมาณ 2561

อ่านต่อ

วันที่ 12 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้ดำเนินการส่งเสริมและให้คำแนะนำการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ฯ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว  

อ่านต่อ

วันที่ 12 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรจัดกิจกรรมการนำนักเรียน/นักศึกษา ศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้เรื่องข้าว ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)    ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 12 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน GAP"

อ่านต่อ

วันที่ 11 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรจัดกิจกรรมการนำนักเรียน/นักศึกษา ศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้เรื่องข้าว ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2561  

อ่านต่อ

วันที่ 10 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรจัดกิจกรรมการนำนักเรียน/นักศึกษา ศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้เรื่องข้าว ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2561  

อ่านต่อ

วันที่ 7-9 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรติดตามสถานการณ์ แปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข. 29 กข.49 ฤดูแล้งปี 2561 ของกลุ่มสมาชิกผู้จัดทำแปลงฯ ของศูนย์ฯ

อ่านต่อ

วันที่ 9 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรจัดกิจกรรมการนำนักเรียน/นักศึกษา ศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้เรื่องข้าว ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 9 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ และระบบควบคุมภายใน (ICS) เกษตรกรต่อเนื่อง ปี 2560

อ่านต่อ

วันที่ 8​ มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรจัดกิจกรรมการนำนักเรียน/นักศึกษา ศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้เรื่องข้าว ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 8 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้ออกดำเนินงานการประชุมการรับรองการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวระบบควบคุมภายใน ICS ครั้งที่1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP seed ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 7 มีนาคม 2561 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรชุดที่ 22 จังหวัดตาก

อ่านต่อ

วันที่ 6 – 8 มีนาคม 2561 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายวิริยะ หริตวร ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์ ประจำปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 7 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดกิจกรรมการนำนักเรียน/นักศึกษา ศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้เรื่องข้าว ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 7 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ และระบบควบคุมภายใน (ICS) เกษตรกรต่อเนื่อง

อ่านต่อ

วันที่ 7 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานภาคี เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการระบบส่งเสริมกาเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

วันที่ 7 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้ออกดำเนินงานการตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP seed ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 6 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดกิจกรรมการนำนักเรียน/นักศึกษา ศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้เรื่องข้าว ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 6 มีนาคม 2561 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ครั้งที่ 1/2561

อ่านต่อ

วันที่ 6 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ออกดำเนินงานการตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP seed ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 6 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดการถ่ายทอดเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 เรื่อง การเพิ่มผลผลิตและดูแลรักษาแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน

อ่านต่อ

วันที่ 6 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานภาคี เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

วันที่ 5 มีนาคม 2561 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2561

อ่านต่อ

วันที่ 5 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรจัดกิจกรรมการนำนักเรียน/นักศึกษา ศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้เรื่องข้าว ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 2 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรร่วมบูรณาการกับหน่วยงานภาคี เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 และวันที่ 1 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้ร่วมทำบุญโดยจัดทำพนมเบี้ยร่วมกับสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชรในการจัดงานประเพณี “นบพระ - เล่นเพลง” ประจำปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมผู้ช่วย​นักวิชาการ​เกษตร​ เข้าร่วมให้การ​ต้อนรับ​คณะ​ พลตรี​ ภาณุวัฒน์ชัย​ เหนียวแน่น​ ผู้บัญชาการ​กองพลพัฒนาที่​3​ / ผู้อำนวยการ​ศูนย์​ประสานงาน​โครงการ​อันเนื่องมาจาก​พระราชดำริ​และความมั่นคง​ เขต​พื้นที่​กองพลพัฒนา​ที่​3

อ่านต่อ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว ติดตามการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร

อ่านต่อ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมการนำเสนองานวิจัย ตัวชี้วัดที่ 13 งานวิจัยของการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายวิริยะ หริตวร ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน พร้อมด้วยผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมการประชุมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้ดำเนินงานการจัดเวทีเรียนรู้ ระบบควบคุมภายใน ICS ครั้งที่ 3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่​23​ กุมภาพันธ์​2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชรเข้าร่วมประชุมโครงการไทยนิยม​ ยั่งยืน​ ของศูนย์​เรียนรู้​การ​เพิ่มประ​สิทธิ​ภาพ​การผลิต​สินค้า​เกษตร

อ่านต่อ

วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้ดำเนินงานการประชุมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวระบบควบคุมภายใน ICS ครั้งที่1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP seed ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ กข.29 กข.49 (รุ่น1) ฤดูแล้งปี 2561

อ่านต่อ