เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

ข้อมูล ณ วันที่  14 มีนาคม 2562

เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย
มีจำหน่าย
(กิโลกรัม)
ราคากิโลกรัมละ
(บาท)
ราคา/กระสอบ
บรรจุ 25 กิโลกรัม
   ข้าว กข49
(ชั้นพันธุ์ขยาย/ฝน/61)
มีจำหน่าย
52,575
16 400
    ข้าว กข49
(ชั้นพันธุ์จำหน่าย/ฝน/61)

มีจำหน่าย
108,100

15
375
   ข้าว กข29
(ชั้นพันธุ์ขยาย/ฝน/61)
มีจำหน่าย
215,775
16 400
  ข้าว กข29
(ชั้นพันธุ์จำหน่าย/ฝน/61)
มีจำหน่าย
182,250
15 375

  ข้าว พิษณุโลก80
(ชั้นพันธุ์ขยาย/ฝน/61)

มีจำหน่าย
7,200
 21 525
  ข้าว กข29
(ชั้นพันธุ์จำหน่าย/ฝน/61) รุ่น2
มีจำหน่าย
224,000
15 375
  ข้าว กข29
(ชั้นพันธุ์ขยาย/ฝน/61) รุ่น2
มีจำหน่าย
133,500
16 400
  ข้าว กข43
(ชั้นพันธุ์ขยาย/ฝน/61)
มีจำหน่าย
100
 20 500
  ข้าว ขาวดอกมะลิ 105
(ชั้นพันธุ์ขยาย/ฝน/61)
มีจำหน่าย
400
 26 650
  ข้าว ปทุมธานี 1
(ชั้นพันธุ์ขยาย/ฝน/61)
มีจำหน่าย
100
17 425
 รวมที่มีจำหน่ายทั้งหมด 925,000 กิโลกรัม  
โปรดติดต่อสอบถาม ที่เบอร์ 055-710014-15 ในวันและเวลาราชการ
kokor29kokor49PL80 155 80
 
  *  ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว 5,000 บาทขึ้นไป รับส่วนลด 5 %
*** ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 5571 0014 - 15 
รายชื่อตัวแทนจำหน่ายพันธ์พืช ของกรมการข้าว ประจำปี 2561-2563 คลิ๊กที่นี่
รายชื่อตัวแทนจำหน่ายพันธ์พืช ของกรมการข้าว ประจำปี 2560-2562 คลิ๊กที่นี่
รายชื่อตัวแทนจำหน่ายพันธ์พืช ของกรมการข้าว ประจำปี 2559-2560 คลิ๊กที่นี่
รายชื่อตัวแทนจำหน่ายพันธ์พืช ของกรมการข้าว ประจำปี
2558-2560 คลิ๊กที่นี่

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

  วันที่ 12-14 มีนาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาววรรณิภา เชาวน์วิเชียร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านข้าว (ศพก.) ร่วมกับ ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านข้าว ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 12-13 มีนาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2562

อ่านต่อ

  วันที่ 11 มีนาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสามัคคีกรมการข้าว ประจำปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 13 มีนาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 6 - 12 มีนาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายชูชาติ ธงชัย ช่างเครื่องกล ช3 และนายตะวัน ถาวร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ติดตามการดำเนินงานปรับภูมิทัศน์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร

อ่านต่อ

วันที่​ 12​ มีนาคม​ 2562 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร โดย​นาย​เ​ชิงชน​ มุ่ง​สวัสดิ์​ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ​การ​ และ​นางสาว​ศิริพร​ วัง​ยาว​ นัก​เกษตร​ ติดตาม​แปลง​ผลิต​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​ กข29​ รุ่น​1​ ฤดูแล้ง​ ปี​2562​

อ่านต่อ

วันที่ 12​ มีนาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง นายอำนาจ เขียวยิ่งนายภควัต ปิ่นคำ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมติดตามคณะผู้ตรวจประเมินโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่​ ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 12​ มีนาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง นายอำนาจ เขียวยิ่งนายภควัต ปิ่นคำ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมเวทีชุมชนชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่​ ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 11​ มีนาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายภควัต​ ปิ่นคำ​ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมเวทีชุมชน ชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่​ ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 10​ มีนาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย​นายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง และ นายภควัต ปิ่นคำ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามเอกสารเกษตรกรโครงการนาแปลงใหญ่​ รวมถึงเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าตรวจรับรองระบบการผลิตข้าว GAP และระบบควบคุมภายใน (ICS)

อ่านต่อ

วันที่ 9​ มีนาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย​นายบุญญาลักษณ์​ รักพ่วง และ นายภควัต​ ปิ่นคำ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามเอกสารเกษตรกรโครงการนาแปลงใหญ่​ รวมถึงเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าตรวจรับรองระบบการผลิตข้าว GAP และระบบควบคุมภายใน (ICS) โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

วันที่ 6-8 มีนาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวิริยะ หริตวร เข้าร่วมสัมมนา โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์ ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่​ 7​ มีนาคม​ 2562 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร โดย​นาง​สาว​กมล​วรรณ​ ตีเมือง​สอง​ นักวิชาการ​เกษตร​ปฏิบัติ​การ​ และ​นางสาว​ศิริพร​ วัง​ยาว​ นัก​เกษตร​ ติดตาม​แปลงผลิตเมล็ด​พันธุ์​ข้าว​ ฤดูแล้ง​ ปี​ 2562​

อ่านต่อ

วันที่ 7 มีนาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ   นายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรร่วมรับฟังบรรยายหัวข้อเรื่องศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั้งยืน

อ่านต่อ

วันที่ 7 มีนาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวจันทร์ทิมา แตงไทย ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมเวทีชุมชน ชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่​ ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 7 มีนาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายอำนาจ เขียวยิ่ง นายพีรวิชกร เมธประสพสันต์ นายภาณุวัฒน์ ทวีศักดิ์ นายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรจัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกลภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 2562

อ่านต่อ

วันที่ 7 มีนาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางพรพรรณ บุสสกร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายสมนึก กระจ่างพายัพ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร และนายวิวัฒน์ แก้วมราช ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรเช้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดตาก

อ่านต่อ

วันที่​ 6​ มีนาคม​ 2562 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร โดย​นาง​สาว​กมล​วรรณ​ ตีเมือง​สอง​ นักวิชาการ​เกษตร​ปฏิบัติ​การ​ และ​นางสาว​ศิริพร​ วัง​ยาว​ นัก​เกษตร​ ติดตาม​แปลงผลิตเมล็ด​พันธุ์​ข้าว​ กข29​ รุ่น​ 1​ ชั้นพันธุ์​จำหน่าย​ ฤดูแล้ง​ ปี​ 2562​

อ่านต่อ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายสมพงษ์ มากสวนป่าน ช่างซ่อมบำรุง ช3 และนายวิวัฒน์ แก้วมราช ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ดำเนินงานการติดตามปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร

อ่านต่อ

วันที่ 5 มีนาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมรับฟังบรรยายแนวทางการบริหารเงินทุนหมุนเวียน และรับนโยบายกรมการข้าว จากผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

วันที่​ 5​ มีนาคม​2562 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร โดย​นาง​สาว​กมลวรรณ​ ตีเมือง​สอง​ นักวิชาการ​เกษตร​ปฏิบัติ​การ​ และ​นางสาว​ศิริพร​ วัง​ยาว​ นัก​เกษตร​ ติดตาม​ประชุม​กลุ่ม​ผู้ผลิต​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​ กข49​ ชั้น​พันธุ์​ขยาย​ ฤดูแล้ง​ ปี​2562​

อ่านต่อ

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร   โดยนายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน และนายสมนึก กระจ่างพายัพผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรเข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน ประจำปีงบประมาณ ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรโดย น.ส.กมลวรรณ ตีเมืองสอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และน.ส.ศิริพร วังยาว นักเกษตร ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข29 และ กข49 ฤดูแล้ง ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 20 - 26 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายบุญธรรม ขันทอง ช่างซ่อมบำรุง ช3และนายสมนึก กระจ่างพายัพผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรได้ดำเนินงานการติดตามปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร

อ่านต่อ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวกมลวรรณ ตีเมืองสอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวศิริพร วังยาว นักเกษตร ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข29 ฤดูแล้ง ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการและนายตะวัน ถาวร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรประชุมคณะกรรมการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลเชียงทอง

อ่านต่อ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร   โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าตรวจรับรองระบบการผลิตข้าว   GAP และระบบควบคุมภายใน (ICS) โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ครั้งที่ 2

อ่านต่อ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าตรวจรับรองระบบการผลิตข้าว   GAP และระบบควบคุมภายใน (ICS) โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ครั้งที่ 2

อ่านต่อ

วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร  โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าตรวจรับรองระบบการผลิตข้าว GAP และระบบควบคุมภายใน (ICS) โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมวางแผนการเตรียมการเข้าร่วมงานวันสถาปนากรมการข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

อ่านต่อ

วันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ปีการผลิต 2562/63 ครั้งที่ 1

อ่านต่อ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดงานวันปักดำข้าว ศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 22​ กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายภควัต​ ปิ่นคำ​ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมเวทีชุมชน ชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่​ ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 20​ กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวกมลวรรณ ตีเมืองสองนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวศิริพร วังยาว นักเกษตร เข้าติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข49 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูแล้ง ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 20​ กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรโดย นายภควัต​ ปิ่นคำ​ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมเวทีชุมชนเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่​ ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายเรวัตร อินทรา นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน นางสาวกมลวรรณ ตีเมืองสอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวศิริพร วังยาว นักเกษตร นายสมนึก กระจ่างพายัพ นายวิวัฒน์ แก้วมราช และนางสาวนลิษรา อุตมูล ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมงานประเพณี " นบพระ - เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร" ประจำปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายอำนาจ เขียวยิ่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมเวทีชุมชน ชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2562

อ่านต่อ

วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาววรรณิภา เชาวน์วิเชียร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามการจัดเตรียมแปลงเรียนรู้ กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer ปี 2562 ณ โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก

อ่านต่อ

  วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวเกศิณี แก้วมาลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายตะวัน ถาวร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดอบรมการทำระบบควบคุมภายใน (ICS) กลุ่มต่อเนื่อง ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวกมลวรรณ ตีเมืองสอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวศิริพร วังยาว นักเกษตร ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข29 และ กข49 ฤดูแล้ง ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายพีรวิชกร เมธประสพสันต์ และนางสาวชุติมา โพธิ์ศรี ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมเป็นวิทยากรการถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวแปลงใหญ่

อ่านต่อ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ได้รับมอบหมายเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2562

อ่านต่อ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายเรวัตร อินทรา นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน และนายวิวัฒน์ แก้วมราช ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร รับเมล็ดพันธุ์ข้าว กข21 เพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมสัมมนาโครงการส่งเสริมและพัฒนาธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน

อ่านต่อ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ,นางญาณิฐา ศรีมณี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ และนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้ดำเนินการเข้าตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลัง ปี 2562 ครั้งที่ 1 ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก

อ่านต่อ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายอำนาจ เขียวยิ่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมเวทีชุมชน ชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานน้อมรำลึก 43 ปีรับเสด็จฯ และครบรอบ 66 ปี ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่

อ่านต่อ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ได้รับมอบหมายเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญฯ CoO ครั้งที่2/2562

อ่านต่อ

วันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน และนายสมนึก กระจ่างพายัพ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าคา ครั้งที่ 4/2562

อ่านต่อ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวเกศิณี แก้วมาลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายตะวัน ถาวร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดอบรมการทำระบบควบคุมภายใน (ICS) กลุ่มต่อเนื่อง ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 6 -12 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายชูชาติ ธงชัย ช่างเครื่องจักรกล ช3 และนายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง​ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ​ได้ดำเนินงานการเฝ้าระวังทรัพย์สินทางราชการและติดตามปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร

อ่านต่อ

วันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร นายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งการเกษตรชำนาญการ นายวิริยะ หริตวรนายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน และนายสมนึก กระจ่างพายัพ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามการตรวจเยี่ยมโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านมะโอโคะ

อ่านต่อ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร​ พร้อมด้วยข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ, ลูกจ้างชั่วคราว, นักเกษตร​ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมประจำเดือน​

อ่านต่อ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร นายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ได้รับมอบหมายเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริฯ โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่านต่อ

วันที่ 30 มกราคม​ - 6 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายสมพงษ์​ มากสวนป่าน ช่างซ่อมบำรุง ช3 และนายภควัต​ ปิ่นคำ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร​ ได้ดำเนินงานการดูแลรักษาทรัพย์สินทางราชการและติดตามปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร

อ่านต่อ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้รับการเข้าตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลัง ปี 2562 ครั้งที่ 1 จากตัวแทนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย

อ่านต่อ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ จัดประชุมหน่วยงานภาคีกับผู้นำนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด จังหวัดตาก

อ่านต่อ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายตะวัน ถาวร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ติดตามคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเก็บข้อมูลการดำเนินงานโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ

อ่านต่อ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง และนายภานุวัฒน์ ทวีศักดิ์ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2562

อ่านต่อ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวปาริชาติ ภู่สอน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เป็นตัวแทนในการมอบทุนสนับสนุน "วันรวมน้ำใจ ช่วยกาชาด" ในงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 31 มกราคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม   นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ประสานงานและพิจารณาการจัดทำโครงการ การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพ ปี 61-62

อ่านต่อ

วันที่ 29 - 31 มกราคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวกมลวรรณ ตีเมืองสอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวนลิษรา อุตมูล ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมสัมมนาเจ้าหน้าที่และเกษตรกร หลักสูตรการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ

อ่านต่อ

วันที่ 29 มกราคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ได้ออกให้บริการชาวนาในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 24 มกราคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการการ และลูกจ้าง ร่วมกันจัดงานวันรณรงค์นำข้าวเข้าธนาคารและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ภายใต้โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 28 มกราคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาววรรณิภา เชาวน์วิเชียร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องสรีรวิทยาของเมล็ดข้าว และร่วมสาธิตการหว่านเมล็ดพันธุ์โดยใช้ถาดเพาะ ให้กับคณะครูและนักเรียน

อ่านต่อ

วันที่ 28 มกราคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร​ พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารกรมการข้าวหน่วยงานในส่วนกลางและภูมิภาค โดยประชุมทางไกล​ ผ่านระบบ GIN Conference

อ่านต่อ

วันที่ 25 มกราคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ จัดประชุมเครือข่ายองค์กรชาวนาระดับจังหวัด ของจังหวัดตาก

อ่านต่อ

วันที่ 24 มกราคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน และนางสายสวาท บุญดา ลูกจ้างประจำ เข้ารับการนำเสนอผลงานเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่นและลูกจ้างประจำดีเด่นระดับกรม ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 24 มกราคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการลดต้นทุนการผลิตข้าวของกลุ่มนาแปลงใหญ่

อ่านต่อ

วันที่ 24 มกราคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวชุติมา โพธิ์ศรี และนางสาววรรณิภา เชาวน์วิเชียร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ออกให้บริการประชาชนในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

อ่านต่อ

วันที่ 24 มกราคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ จัดประชุมเครือข่ายองค์กรชาวนาระดับจังหวัด ของจังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 24 มกราคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

อ่านต่อ

วันที่ 22 - 23 มกราคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน และนายสมนึก กระจ่างพายัพ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าคา

อ่านต่อ

วันที่ 23 มกราคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายบุญธรรม ขันทอง ช่างซ่อมบำรุง ช3 และนายศรีไพร สังข์ทอง รับมอบงานการติดตามปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เมล็ดพันธุ์พิจิตร และเฝ้าระวังทรัพย์สินของราชการ

อ่านต่อ

วันที่ 16 - 22 มกราคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธนุส บุญดา ผู้ช่างทั่วไป ช2 และนายตะวัน ถาวร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ดำเนินงานการติดตามปรับปรุงภูมิทัศน์ และเฝ้าระวังทรัพย์สินของราชการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร

อ่านต่อ

วันที่ 21 มกราคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายเรวัตร อินทรา นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน แนะนำการใช้เครื่องปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 21​ มกราคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการการสถิติระดับจังหวัด

อ่านต่อ

วันที่ 21​ มกราคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรและ นางสาวปาริชาติ ภู่สอน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารกรมการข้าว หน่วยงานในส่วนกลางและภูมิภาค โดยประชุมทางไกล​ ผ่านระบบ GIN Conference

อ่านต่อ

วันที่ 18 มกราคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาววรรณิภา เชาวน์วิเชียร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อจัดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 16 - 17 มกราคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน และนายสมนึก กระจ่างพายัพ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมเตรียมการต้อนรับองคมนตรีและคณะ โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านมะโอโคะ

อ่านต่อ

วันที่ 18 มกราคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นักวิชาการการเกษตรชำนาญการ และนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ วางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

อ่านต่อ

วันที่ 17 มกราคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร นายธงชัย ประยงค์หอม หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี และพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อ่านต่อ

วันที่ 16 มกราคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร นางพรพรรณ บุสสกร หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมการประกวดสถาบันเกษตรกรดีเด่น สาขากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2562 

อ่านต่อ

วันที่ 17 มกราคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายสาด ทุกทิวา เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนางสาวจามจุรี มณีวงศ์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เข้าร่วมวางพานพุ่มวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

อ่านต่อ

วันที่​ 16 มกราคม​ 2562 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร​ โดย​นายธงชัย ประยงค์หอม ได้รับมอบหมายเข้า ร่วมประชุมคณะทำงานติดตามแผนการผลิตและตลาดข้าวครบวงจร ชุดที่ 22 ครั้งที่ 1/2562

อ่านต่อ

วันที่ 16 มกราคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธนุส บุญดา ผู้ช่างทั่วไป ช2 และนายตะวัน ถาวร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร รับมอบงานการติดตามปรับปรุงภูมิทัศน์และการดูแลเฝ้าระวังทรัพย์สินของทางราชการของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร

อ่านต่อ

วันที่ ​15​ มกราคม​ 2562 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร​ โดย​นางพรพรรณ​ บุ​ส​สกร​ หัวหน้า​กลุ่ม​ผลิต​เมล็ด​พันธุ์​ และเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ด​พันธุ์​ เตรียมสถานที่เพื่อประกวดกลุ่ม​ผู้ผลิต​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​ดีเด่นระดับประเทศ​ ประจำปี​2562​

อ่านต่อ

วันที่ 9 - 15 มกราคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายกิตติภพ คำภิรปาวงค์ พนักงานธุรการ ส3 และนายสมนึก กระจ่างพายัพ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ดำเนินงานการติดตามปรับปรุงภูมิทัศน์ และการดูแลเฝ้าระวังทรัพย์สินของทางราชการ ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร

อ่านต่อ

วันที่​ 14​ มกราคม​ 2562 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร โดย​​นายธงชัย ประยงค์หอม ได้รับมอบหมายเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร CoO

อ่านต่อ