ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 23 แห่ง

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 23 แห่ง

กลุ่มศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวภาคเหนือ(ตอนบน)   กลุ่มศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนบน)

   ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่                               ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ 

    ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง                                 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น

    ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา                                  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี

    ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่                                    ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร

 

กลุ่มศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวภาคเหนือ(ตอนล่าง)  กลุ่มศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนล่าง)

   ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร                              ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา 

   ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์                                ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด

   ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก                                 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์

   ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย                                    ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี

 

กลุ่มศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวภาคกลาง                   กลุ่มศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวภาคใต้

  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท                                  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี 

   ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี                                    ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

   ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี                                    ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี

   ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี