ศูนย์วิจัยข้าว 28 แห่ง

ศูนย์วิจัยข้าว 28 แห่ง

กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือ(ตอนบน)   กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนบน)

       ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่                              ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร

      ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย                               ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น

      ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง                                  ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ

      ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน                            ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย

      ศูนย์วิจัยข้าวแพร่                                    ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี

 

กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือ(ตอนล่าง)   กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนล่าง)

      ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก                              ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

      ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท                                 ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์

      ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี                                   ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา

                                                                   ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด

 

กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง                       กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้

     ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี                              ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

     ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี                                  ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช

     ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี                                ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่

     ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง                             ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี

 

กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออก              

      ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี                             

      ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา                                  

      ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา