FAQ

Q คำถาม.... ? ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ใดบ้าง
A คำตอบ....   ในปี 2563 นี้ มี 2 พันธุ์ คือ ข้าว กข29 (ข้าวจ้าว) และ ข้าว กข49 (ข้าวจ้าว)

Q คำถาม.... ? จะหาซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวจากที่ใด หากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ไม่มีเมล็ดพันธุ์ข้าวจำหน่าย
A คำตอบ....   สามารถ ติดต่อขอซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ใกล้บ้านท่าน ดูจากหน้าแรกของเว็บไซต์

รายชื่อตัวแทนจำหน่ายพันธ์พืช ของกรมการข้าว ประจำปี 2560-2562 คลิ๊กที่นี่
รายชื่อตัวแทนจำหน่ายพันธ์พืช ของกรมการข้าว ประจำปี 2559-2560 คลิ๊กที่นี่
รายชื่อตัวแทนจำหน่ายพันธ์พืช ของกรมการข้าว ประจำปี 
2558-2560 คลิ๊กที่นี่