วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสถานการณ์ด้านข้าว

act2may63 01

วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสถานการณ์ด้านข้าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสถานการณ์ด้านข้าว ณ อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

 act2may63 02

act2may63 03

act2may63 04

act2may63 05

act2may63 06

act2may63 07

act2may63 08