วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้ประชุมชี้แจ้งโครงการฯและให้คำแนะนำการปลูกข้าวและมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว กข6 จำนวน 20 ถุง แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ

act5may63 01

วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้ประชุมชี้แจ้งโครงการฯและให้คำแนะนำการปลูกข้าวและมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว กข6 จำนวน 20 ถุง แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายอำนาจ เขียวยิ่ง นักวิชาการเกษตรและนายวิวัฒน์ แก้วมราช ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ประชุมชี้แจ้งโครงการฯและให้คำแนะนำการปลูกข้าวและมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว กข6 จำนวน 20 ถุง แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ณ บ้านเลอตอ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

 act5may63 02

act5may63 03

act5may63 04

act5may63 05

act5may63 06