วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดส่งเมล็ดพันธุ์ในกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนของจังหวัดกำแพงเพชร และหาข้อมูลเพื่อดำเนินการในพื้นที่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร (กข79) ปี 2563

act8may63 01

วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดส่งเมล็ดพันธุ์ในกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนของจังหวัดกำแพงเพชร และหาข้อมูลเพื่อดำเนินการในพื้นที่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร (กข79) ปี 2563

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายบุญลักษณ์ รักพ่วง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดส่งเมล็ดพันธุ์ในกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนของจังหวัดกำแพงเพชร และหาข้อมูลเพื่อดำเนินการในพื้นที่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร (กข79) ปี 2563 เพื่อดำเนินการต่อไป

 act8may63 02

act8may63 03

act8may63 04

act8may63 05

act8may63 06