วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูลเพื่อดำเนินการในพื้นที่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร (กข79) ปี 2563

act10may63 01

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูลเพื่อดำเนินการในพื้นที่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร (กข79) ปี 2563

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ นายบุญลักษณ์ รักพ่วง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูลเพื่อดำเนินการในพื้นที่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร (กข79) ปี 2563อำเภอขาณุวรลักษบุรี เพื่อดำเนินการต่อไป

 act10may63 02

act10may63 03

act10may63 04

act10may63 05