วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเกษตรกร โครงการพัฒนาและส่งเสริมเกษตร (กข79) เพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวนุ่มครบวงจร (กข79) เกษตรกร 17 ราย เพื่อขอรับรองระบบการผลิต ข้าว GAP แบบเดี่ยว

act16may63 01

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเกษตรกร โครงการพัฒนาและส่งเสริมเกษตร (กข79) เพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวนุ่มครบวงจร (กข79) เกษตรกร 17 ราย เพื่อขอรับรองระบบการผลิต ข้าว GAP แบบเดี่ยว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายบุญลักษณ์ รักพ่วง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเกษตรกร โครงการพัฒนาและส่งเสริมเกษตร (กข79) เพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวนุ่มครบวงจร (กข79) เกษตรกร 17 ราย เพื่อขอรับรองระบบการผลิต ข้าว GAP​ แบบเดี่ยว เพื่อเป็นประโยชน์กับเกษตรกรต่อไป ณ หมู่ 6 ตำบลเทพนิมิต อำเภอบึงสามัคคี  จังหวัดกำแพงเพชร

 act16may63 02

act16may63 03

act16may63 04

act16may63 05