วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมดำเนินโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกําแพงเพชร เป็นประธาน

act6june63 01

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมดำเนินโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกําแพงเพชร เป็นประธาน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัยประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวจันทิมา แตงไทย และนายภาณุวัฒน์ ทวีศักดิ์ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมดำเนินโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกําแพงเพชร เป็นประธาน ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.10 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

act6june63 02

act6june63 03

act6june63 04

act6june63 05

act6june63 06

act6june63 07

act6june63 08