วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ให้ความรู้และชี้แจงการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน GAP ได้เข้ามาให้ความรู้ในโครงการส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวพื้นนุ่ม พันธุ์ ก.ข 79 เพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน GAP และเชื่อมโยงกับตลาด โดยน

act8june63 01

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ให้ความรู้และชี้แจงการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน GAP ได้เข้ามาให้ความรู้ในโครงการส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวพื้นนุ่ม พันธุ์ ก.ข 79 เพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน GAP และเชื่อมโยงกับตลาด โดยนายฉัตรชัย มาฉาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายสมเจต โป้พันที นายกองค์การบริหารส่วน ตำบลแสนตอ และสมาชิกกลุ่มสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายธงชัยประยงค์หอม และผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ให้ความรู้และชี้แจงการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน GAP ได้เข้ามาให้ความรู้ในโครงการส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวพื้นนุ่ม พันธุ์ ก.ข 79 เพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน GAP และเชื่อมโยงกับตลาด โดยนายฉัตรชัย มาฉาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายสมเจต โป้พันที นายกองค์การบริหารส่วน ตำบลแสนตอ และสมาชิกกลุ่มสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าว ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4  บ้านเกาะสามสิบ ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

 act8june63 02

act8june63 03

act8june63 04

act8june63 05

act8june63 06