วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีโรงพยาบาลทหารผ่านศึก คณะแพทย์ออกหน่วยเคลื่อนที่มาให้ตรวจสุขภาพประจำปี

act11june63 01

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีโรงพยาบาลทหารผ่านศึก คณะแพทย์ออกหน่วยเคลื่อนที่มาให้ตรวจสุขภาพประจำปี

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และ ลูกจ้างชั่วคราว ตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีโรงพยาบาลทหารผ่านศึก คณะแพทย์ออกหน่วยเคลื่อนที่มาให้ตรวจสุขภาพประจำปี ณ อาคารอบรมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

 act11june63 02

act11june63 03

act11june63 04

act11june63 05

act11june63 06

act11june63 07

act11june63 08

act11june63 09

act11june63 10