วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมประชุมพบปะ 3 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

act12june63 01

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมประชุมพบปะ 3 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นางสาวลดารัตน์ ทันที นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวนลิษรา อุตมูล ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมประชุมพบปะ 3 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ จุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ หมู่ 1 ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

 act12june63 02

act12june63 03

act12june63 04

act12june63 05

act12june63 06