วันที่ 22-23 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามและให้คำแนะนำแก่เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน

act16june63 01

วันที่ 22-23 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายอำนาจ เขียวยิ่ง นักวิชาการเกษตร และนายวิวัฒน์ แก้วมราช ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน ณ บ้านสุขสวรรค หมู่ที่ 13 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

 act16june63 02

act16june63 03

act16june63 04

act16june63 05

act16june63 06