วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดนิทรรศการ ภายใต้โครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ที่จังหวัดจัดขึ้น โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกําแพงเพชร เป็นประธาน

act17june63 01

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดนิทรรศการ ภายใต้โครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ที่จังหวัดจัดขึ้น โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกําแพงเพชร เป็นประธาน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวลดารัตน์ ทันที นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ มอบหมายให้ นางสาวนลิษรา อุตมูล นางสาวชุติมา โพธิ์ศรี และนายภานุวัฒน์ ทวีศักดิ์ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมกิจกรรม จัดนิทรรศการ ภายใต้โครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ที่จังหวัดจัดขึ้น โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกําแพงเพชร เป็นประธาน ณ วัดน้อยวรลักษณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

act17june63 02

act17june63 03

act17june63 04

act17june63 05

act17june63 06