วันที่ 23-25 มิุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดตาก ร่วมอบรมประกันภัยข้าวหน้าปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2563 อีกทั้งยังจัดนิทรรศกาลโครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที

act19june63 01

วันที่ 23-25 มิุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดตาก ร่วมอบรมประกันภัยข้าวหน้าปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2563 อีกทั้งยังจัดนิทรรศกาลโครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่2

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง ผู้ยนักวิชาการเกษตร ดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดตากร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก และร่วมอบรมประกันภัยข้าวหน้าปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2563 ห้องแม่สอดบอลลูม โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นธาราแม่สอด จังหวัดตาก อีกทั้งยังจัดนิทรรศกาลโครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่2 ณ โรงเรียนบ้านวังโพ ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงาจังหวัดตาก

 act19june63 02

act19june63 03

act19june63 04

act19june63 05

act19june63 06