วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

act2junly63 01

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวลดารัตน์ ทันที นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวนลิษรา อุตมูล นางสาวชุติมา โพธิ์ศรี ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรผ่านศึก หมู่ 2 ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก

 act2junly63 02

act2junly63 03

act2junly63 04

act2junly63 05

act2junly63 06

act2junly63 07

act2junly63 08