วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายทรรศนะ ลาภรวย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว ได้นำคณะสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชมการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ข้าวตลาดเฉพาะ

act3junly63 01

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายทรรศนะ ลาภรวย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว ได้นำคณะสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชมการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ข้าวตลาดเฉพาะ

นายทรรศนะ ลาภรวย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว ได้นำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ข้าวตลาดเฉพาะ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด ต.หนองไม้กอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร วัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน/กิจกรรมของกลุ่ม ภายใต้หัวข้อ "ทำอย่างไร? กลุ่มฯจึงอยู่รอดในสภาวะการระบาดของโรค covid-19" โดยมี นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกฎแพงเพชร กล่าวต้อนรับและให้สัมภาษณ์คณะสื่อมวลชน ถึงบทบาทภารกิจของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มฯดำเนินธุรกิจประสบผลสำเร็จในการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ เช่น ข้าวทับทิมชุมแพร มะลินิลสุรินทร์ ฯลฯ แล้วนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์แแปรรูปข้าว สร้างมูลค่าสินค้า เช่น น้ำมันรำข้าว ครีมบำรุงผิว สบู่ ขนมต่างๆ และ KOMBUCHA เป็นต้น

 act3junly63 02

act3junly63 03

act3junly63 04

act3junly63 05

act3junly63 06

act3junly63 07