วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้ออกติดตามเยี่ยมเยียนแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ และโครงการพัฒนาเกษตรที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง

act8junly63 01

วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้ออกติดตามเยี่ยมเยียนแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ และโครงการพัฒนาเกษตรที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายอำนาจ เขียวยิ่ง นักวิชาการเกษตรและนายวิวัฒน์ แก้วมราช ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ออกติดตามเยี่ยมเยียนแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ และโครงการพัฒนาเกษตรที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง ณ บ้านเลอตอ หมู่ 13 ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด บ้านยะแปทะ หมู่ 15 ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

 act8junly63 02

act8junly63 03

act8junly63 04

act8junly63 05

act8junly63 06