วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามการปักดำนาแปลงเรียนรู้นาขั้นบันไดในพื้นที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าคา

act13junly63 01

วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามการปักดำนาแปลงเรียนรู้นาขั้นบันไดในพื้นที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าคา

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยว่าทีร้อยตรีณัฐโชค  จิตรากรนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานนายอำนาจ  เขียวยิ่งนักวิชาการเกษตรนายวิวัฒน์  แก้วมราชผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรและนายสมนึก  กระจ่างพายัพผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรติดตามการปักดำนาแปลงเรียนรู้นาขั้นบันไดในพื้นที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าคาณ บ้านป่าคา หมู่ที่8 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

act13junly63 02

act13junly63 03

act13junly63 04

act13junly63 05