วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมออกให้บริการปรึกษาปัญหา และจัดนิทรรศการด้านข้าวแก่ผู้เข้าร่วมงาน "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" โดยมีนายเชาวลิต แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดงาน

act19junly63 01

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมออกให้บริการปรึกษาปัญหา และจัดนิทรรศการด้านข้าวแก่ผู้เข้าร่วมงาน "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" โดยมีนายเชาวลิต แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดงาน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายสาด ทุกทิวา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายอัคนี ศรีจันทร์ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร นางสาวศิริพรรณ ระวังกาย ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร และ นายภาณุวัฒน์ ทวีศักดิ์ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมออกให้บริการปรึกษาปัญหา และจัดนิทรรศการด้านข้าวแก่ผู้เข้าร่วมงาน "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" โดยมีนายเชาวลิต แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดงาน ณ วัดบึงสามัคคี ตำบลบึงสามัคคี อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร

 act19junly63 02

act19junly63 03

act19junly63 04

act19junly63 05