วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ "เฉลิมพระเกียรติ ร.10" ที่จังหวัดจัดขึ้น โดยมี นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกําแพงเพชร เป็นประธาน

act20junly63 01

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ "เฉลิมพระเกียรติ ร.10" ที่จังหวัดจัดขึ้น โดยมี นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกําแพงเพชร เป็นประธาน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ และนักเกษตร ร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ "เฉลิมพระเกียรติ ร.10" ที่จังหวัดจัดขึ้น โดยมี นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกําแพงเพชร เป็นประธาน ณ ที่ว่าการอำเภอคลองลาน ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

 act20junly63 02

act20junly63 03

act20junly63 04

act20junly63 05

act20junly63 06

act20junly63 07