วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ให้การต้อนรับและร่วมงานเปิดอาคารผลิตอาหารวิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด โดยได้รับเกียรติจากท่านอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารผลิตอาหารวิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด และนาย

act22junly63 01

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ให้การต้อนรับและร่วมงานเปิดอาคารผลิตอาหารวิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด โดยได้รับเกียรติจากท่านอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารผลิตอาหารวิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด และนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการฯ กล่าวรายงาน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร นางพรพรรณ บุสสกร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมหัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและร่วมงานเปิดอาคารผลิตอาหารวิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด โดยได้รับเกียรติจากท่านอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารผลิตอาหารวิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด และนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการฯ กล่าวรายงาน ณ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

act22junly63 02

act22junly63 03

act22junly63 04

act22junly63 05