วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมงานจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านข้าว

act24junly63 01

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมงานจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านข้าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญและนายบุญลักษณ์ รักพ่วง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมงานจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านข้าว ณ วัดลานสาง ม.4 ตำบลแม่ท้อ จังหวัดตาก

 act24junly63 02

act24junly63 03

act24junly63 04

act24junly63 05