วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด

act27junly63 01

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน โดยทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดนิทรรศการด้านข้าว ตอบถามปัญหาด้านข้าว แจกข้าวสาร กข43 และขนมข้าวเหนียวเปียก แก่เกษตรกรผู้ร่วมงาน กว่า 200 คน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญ นายบุญลักษณ์ รักพ่วง ผู้ยนักวิชาการเกษตร และ นางสาวจันทร์ทิมา แตงไทย ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน โดยทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดนิทรรศการด้านข้าว ตอบถามปัญหาด้านข้าว แจกข้าวสาร กข43 และขนมข้าวเหนียวเปียก แก่เกษตรกรผู้ร่วมงาน กว่า 200 คน ณ วัดสิลาลาด หมู่ 2 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 act27junly63 02

act27junly63 03

act27junly63 04

act27junly63 05

act27junly63 06