วันที่ 31 กรกฏาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมงานพิธีทำบุญใหญ่ประจำปีของบริษัทในเครือสิงห์โตทอง

act29junly63 01

วันที่ 31 กรกฏาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมงานพิธีทำบุญใหญ่ประจำปีของบริษัทในเครือสิงห์โตทอง

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางพรพรรณ บุสสกร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางสุรีย์ พูลสวัสดิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นางสาวปาริชาติ ภู่สอน และ นางธัญรดี คำภิรปาวงค์ ร่วมงานพิธีทำบุญใหญ่ประจำปีของบริษัทในเครือสิงโตทอง ณ ต.ธำมรงค์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

act29junly63 02

act29junly63 03