วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่เกษตรที่ร่วมงาน ตอบถามปัญหาเรื่องข้าว โรคและแมลง ลักษณะประจำพันธุ์ข้าวแต่ละพันธุ์

act1august63 01

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่เกษตรที่ร่วมงาน ตอบถามปัญหาเรื่องข้าว โรคและแมลง ลักษณะประจำพันธุ์ข้าวแต่ละพันธุ์

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญ และผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมีนายเชาวลิต แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน โดยทางศูนย์เมล็ดพันธุข้าวกำแพงเพชร ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่เกษตรที่ร่วมงาน ตอบถามปัญหาเรื่องข้าว โรคและแมลง ลักษณะประจำพันธุ์ข้าวแต่ละพันธุ์ ณ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

act1august63 02

act1august63 03

act1august63 04