วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เดินทางไปตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลัง ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2

act2august63 01

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เดินทางไปตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลัง ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางพรพรรณ บุสสกร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางญาณิฐา ศรีมณี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เดินทางไปตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลัง ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง จังหวัดลำปาง

 act2august63 02

act2august63 03

act2august63 04

act2august63 05