วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" โดยมีนายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน โดยทางศูนย์เมล็ดพันธุข้าวกำแพงเพชรร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่เ

act3august63 01

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" โดยมีนายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน โดยทางศูนย์เมล็ดพันธุข้าวกำแพงเพชรร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่เกษตรที่ร่วมงานตอบถามปัญหาเรื่องข้าว โรคและแมลง ลักษณะประจำพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ศูนย์ผลิตและมีจำหน่าย

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ มอบหมายให้ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" โดยมีนายเทวัญหุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน โดยทางศูนย์เมล็ดพันธุข้าวกำแพงเพชรร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่เกษตรที่ร่วมงานตอบถามปัญหาเรื่องข้าว โรคและแมลง ลักษณะประจำพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ศูนย์ผลิตและมีจำหน่าย ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอ (บึงสาธารณประโยชน์บ้านบึงสว่างอารมณ์) หมู่ 4 ตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

 act3august63 02

act3august63 03

act3august63 04