วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมประชุมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2563

act4august63 01

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมประชุมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2563

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวิวัฒน์ แก้วมราช ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้เข้าร่วมประชุมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 3 จังหวัดกำแพงเพชร

 act4august63 02

act4august63 03