วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้ติดตามแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน

act16august63 01

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้ติดตามแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายอำนาจ เขียวยิ่ง นักวิชาการเกษตร และนายวิวัฒน์ แก้วมราช ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ติดตามแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน ณ บ้านสุขสวรรค์ หมู่ 13 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

 act16august63 02

act16august63 03

act16august63 04