วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมเปิดงานเกษตรแฟร์จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2563 โดยมีนายเทวัญ ทุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน

act17august63 01

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมเปิดงานเกษตรแฟร์จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2563 โดยมีนายเทวัญ  ทุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร นำโดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ร่วมเปิดงานเกษตรแฟร์จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2563 โดยมีนายเทวัญ ทุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน ตั้งแต่วันที่ 14-17 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

 act17august63 02

act17august63 03

act17august63 04

act17august63 05

act17august63 06

act17august63 07

act17august63 08