วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมการติดตามผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน ประจำปีงบประมาณ 2563

act21august63 01

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมการติดตามผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน ประจำปีงบประมาณ 2563

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายอำนาจ เขียวยิ่ง นักวิชาการเกษตร และนายวิวัฒน์ แก้วมราช ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้เข้าร่วมประชุมการติดตามผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

act21august63 03

 act21august63 02

act21august63 04