วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมกับสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านลานตาบัว ได้ถ่ายทำวิดีโอเพื่อใช้ในการนำเสนอผลงานของกลุ่มในการประกวดสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ

act24august63 01

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมกับสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านลานตาบัว ได้ถ่ายทำวิดีโอเพื่อใช้ในการนำเสนอผลงานของกลุ่มในการประกวดสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายอำนาจ เขียวยิ่ง นักวิชาการเกษตรน.ส.ศิริพร วังยาว นักเกษตร และเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ร่วมกับสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านลานตาบัว ได้ถ่ายทำวิดีโอเพื่อใช้ในการนำเสนอผลงานของกลุ่มในการประกวดสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ณ กลุ่มบ้านลานตาบัว ต.ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร

 act24august63 02

act24august63 03

act24august63 04

act24august63 05

act24august63 06