วันที่ 25-27 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมสัมมนาการบริหารการจัดการงานคลังและโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ ปี 2563

act28august63 01

วันที่ 25-27 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมสัมมนาการบริหารการจัดการงานคลังและโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ ปี 2563

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายสาด ทุกทิวา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายสมชาย สุดไทย พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ช.2 เข้าร่วมสัมมนาการบริหารการจัดการงานคลังและโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ ปี 2563 ณ โรงแรม The Grace Amphawa อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

act28august63 02

act28august63 03

act28august63 04