วันที่ 29-31 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดสถานที่เตรียมความพร้อมสำหรับประกวดสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2564

act30august63 01

วันที่ 29-31 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดสถานที่เตรียมความพร้อมสำหรับประกวดสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2564

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย น.ส.เกษมณี ทันใจ ,น.ส.กมลวรรณ ตีเมืองสอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ จัดสถานที่เตรียมความพร้อมสำหรับประกวดสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2564 ณ กลุ่มบ้านลานตาบัว ต.ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร

act30august63 02

act30august63 03

act30august63 04