วันที่ 2 กันยายน 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้ให้การต้อนรับ นายนายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว และคณะ เข้าเยี่ยมเยียนศูนย์ฯ

act2Sep63 01

วันที่ 2 กันยายน 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้ให้การต้อนรับ นายนายณัฏฐกิตติ์  ของทิพย์ ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว และคณะ เข้าเยี่ยมเยียนศูนย์ฯ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับ นายนายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว และคณะ เข้าเยี่ยมเยียนศูนย์ฯ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

act2Sep63 02

act2Sep63 03

act2Sep63 04