วันที่ 3 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมประชุมจัดทำแผนจัดการขยะมูลฝอยกลุ่ม Clusters เทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธาน

act4Sep63 01

วันที่ 3 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมประชุมจัดทำแผนจัดการขยะมูลฝอยกลุ่ม Clusters เทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธาน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยน.ส.ปาริชาติ ภู่สอน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ร่วมประชุมจัดทำแผนจัดการขยะมูลฝอยกลุ่ม Clusters เทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชากังราว 1 ชั้น 4 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

 act4Sep63 02