วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันวิเคราะห์พื้นที่การปลูกข้าวโครงการแปลงเกษตรอัจฉริยะ 4.0 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางจาก กรมการข้าว เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการปรับพื้นที่และการปล

act20nov60 01

วันที่ 20 พฤศจิกายน  2560 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันวิเคราะห์พื้นที่การปลูกข้าวโครงการแปลงเกษตรอัจฉริยะ 4.0 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางจาก กรมการข้าว เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการปรับพื้นที่และการปลูกข้าว

 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร นายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการชำนาญการ และ นายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ได้ร่วมกันวิเคราะห์พื้นที่การปลูกข้าวโครงการแปลงเกษตรอัจฉริยะ 4.0 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางจาก กรมการข้าว เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการปรับพื้นที่และการปลูกข้าว  ในเขต ทุ่งรวงทอง ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

act20nov60 02

act20nov60 03