วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้ติดตามการเพาะกล้าและติดตามแปลงทดสอบข้าวของโครงการปลูกข้าวภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ณ ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

act20dec60 01
วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้ติดตามการเพาะกล้าและติดตามแปลงทดสอบข้าวของโครงการปลูกข้าวภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ได้ติดตามการเพาะกล้าและติดตามแปลงทดสอบข้าวของโครงการปลูกข้าวภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง (กข61) ในพื้นที่ บ้านทุ่งรวงทอง ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 
act20dec60 02
act20dec60 03