วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรร่วมติดตามทีมผู้ตรวจประเมิน ในการเข้าตรวจระบบ GAP แบบกลุ่ม (ICS) ของ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ณ กลุ่มข้าวปลอดภัยบ้านหนองชะลาบหินโค้ว

act21dec60 01
วันที่
14 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรร่วมติดตามทีมผู้ตรวจประเมิน ในการเข้าตรวจระบบ GAP แบบกลุ่ม (ICS) ของ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ณ กลุ่มข้าวปลอดภัยบ้านหนองชะลาบหินโค้ว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการและ นายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมติดตามทีมผู้ตรวจประเมิน ในการเข้าตรวจระบบ GAP แบบกลุ่ม (ICS) ของ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ณ กลุ่มข้าวปลอดภัยบ้านหนองชะลาบหินโค้ว ตำบลบ้านตาก อำเภอบ้านตาก และกลุ่มข้าวใส่ใจ   ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
act21dec60 02
act21dec60 03