วันที่ 6 – 8 มีนาคม 2561 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายวิริยะ หริตวร ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์ ประจำปี 2561

act15mar61 01
วันที่ 6 – 8 มีนาคม 2561 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายวิริยะ หริตวร ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์ ประจำปี 2561

นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายวิริยะ หริตวร ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์ ประจำปี 2561 เรื่อง ทักษะและวิชาการในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่สำคัญในการถ่ายทอดความรู้สู่ชาวนา การพัฒนาทักษะและบุคลิกภาพในงานถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ การจัดทำสื่อโซเชี่ยลมีเดียที่สำคัญในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และ เทคนิคการตัดต่อและทำ Clip VDO สำหรับการประชาสัมพันธ์ โดยมี นางนาตยา การปรีดี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบการถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจำนวน 35 คน ณ โรงแรมพรีมา วิลล่า อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
act15mar61 02
act15mar61 03