วันที่ 7-9 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรติดตามสถานการณ์ แปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข. 29 กข.49 ฤดูแล้งปี 2561 ของกลุ่มสมาชิกผู้จัดทำแปลงฯ ของศูนย์ฯ

act20mar61 01
วันที่
7-9 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรติดตามสถานการณ์ แปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข. 29 กข.49 ฤดูแล้งปี 2561 ของกลุ่มสมาชิกผู้จัดทำแปลงฯ ของศูนย์ฯ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร นาย เชิงชน มุ่งสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามสถานการณ์ แปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข. 29 กข.49 ฤดูแล้งปี 2561 ของกลุ่มสมาชิกผู้จัดทำแปลงฯ ของศูนย์ฯ ช่วงระยะเจริญเติบโตทางลำต้นถึงช่วงระยะตากเกษร ณ อ.ลานกระบือ อ.พรานกระต่าย และ อ.เมือง จ. กำแพงเพชร
act20mar61 02
act20mar61 03