วันที่ 15 มีนาคม 2561 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายเรวัตร อินทรา นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ได้ร่วมหารือซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร

act31mar61 01
วันที่
15 มีนาคม 2561 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายเรวัตร อินทรา นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ได้ร่วมหารือซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร

นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายเรวัตร อินทรา นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ได้ร่วมหารือซักซ้อมความเข้าใจการใช้เหล็กเสริมคอนกรีต,ค่าระดับอาคารและถนน ,ระยะห่างแนวรั้วกับแนวเขตบริเวณเสริมคันดิน,การขออนุมัติวัสดุและรูปแบบให้สอดคล้องกับงวดงานในการก่อสร้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร ร่วมกับนายวีระยุทธ สนศิริ นายช่างโยธาอาวุโส สำนักงาน โยธาธิการและผังเมืองพิจิตร ,นายนิสิต บุญดกนายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมวิชาการเกษตร     และนายปฐมพงศ์ สงจุน วิศวกรโครงการ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด ณ ตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
act31mar61 02
act31mar61 03
act31mar61 04