วันที่ 14-15 มีนาคม 61 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมวิชาการกรมการข้าว ประจำปี 2561 “ยกระดับข้าวไทยด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยี”

act33mar61 01
วันที่
14-15 มีนาคม 61 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมวิชาการกรมการข้าว ประจำปี 2561 “ยกระดับข้าวไทยด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยี”

นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ และนายเชิงชน มุ่งสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมวิชาการกรมการข้าว ประจำปี 2561 “ยกระดับข้าวไทยด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยี” โดยได้รับเกียรติจาก นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร
act33mar61 02
act33mar61 03