วันที่ 16 มี.ค. 61 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงแพชร เข้าร่วมงานวันสถาปนากรมการข้าว

act34mar61 01
วันที่
16 มี.ค. 61 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงแพชร เข้าร่วมงานวันสถาปนากรมการข้าว

นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงแพชร เข้าร่วมงานวันสถาปนากรมการข้าว และร่วมในการให้รางวัลแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรมการข้าว ดีเด่น ในปี 2560 ที่ผ่านมา
act34mar61 02
act34mar61 03