วันที่ 18 มีนาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรโดย นายวรวุฒิ ดีพูล และนางสาวศิริพร วังยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง

act36mar61 01
วันที่
18 มีนาคม2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรโดย นายวรวุฒิ ดีพูล และนางสาวศิริพร วังยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรโดย นายวรวุฒิ ดีพูล และนางสาวศิริพร วังยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง บ้านวะโดโกร ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

act36mar61 02