วันที่ 20 มีนาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมงานต้อนรับ และแสดงความยินดีกับ นายสุรชัย ทับยา ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร

act37mar61 01
๙วันที่
20 มีนาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมงานต้อนรับ และแสดงความยินดีกับ นายสุรชัย ทับยา ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมงานต้อนรับ และแสดงความยินดีกับ นายสุรชัย ทับยา ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการใหม่ ซึ่งย้ายมาประจำจังหวัดกำแพงเพชร