วันที่ 21-23 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2561

act38mar61 01
๙วันที่
21-23 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2561

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นางพรพรรณ บุสสกร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ นายนพรัตน์ รักษ์ชน พร้อมเกษตรกรสมาชิกกลุ่มแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ เข้าร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2561 โดยมีนายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว ประธานพิธีเปิดการสัมมนา และ ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว นายวัฒนชัย สุภา เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมเดอะพรรณราย อ.เมือง จ.อุดรธานี
act38mar61 02
act38mar61 03